Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
Ối, trời ngó xuống mà xem nè....
Huynh Muội một nhà lại ngứa nghề.
Kiếm Ngữ, Đao Từ, đem sử dụng.
Quyết tâm làm Muội phải bò lê./.


DocCoNhan

 Trời có ngó xuống cũng phạt thôi

Tại huynh đấy chứ tại huynh thôi

Kiếm Ngữ , Đao Từ mình huynh dụng

Muội là phận nữ không xa xôi

 

 

Phạt ai chưa biết.. hên xui thôi.
Ngọc Đế nghĩ suy, bảo Thiên Lôi.
"Huynh Muội nhà này quá lộn xộn".
Đem quăng hai đứa bỏ vào nồi./.


DocCoNhan
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
Ối, trời ngó xuống mà xem nè....
Huynh Muội một nhà lại ngứa nghề.
Kiếm Ngữ, Đao Từ, đem sử dụng.
Quyết tâm làm Muội phải bò lê./.


DocCoNhan

 Trời có ngó xuống cũng phạt thôi

Tại huynh đấy chứ tại huynh thôi

Kiếm Ngữ , Đao Từ mình huynh dụng

Muội là phận nữ không xa xôi

 

 


Phạt ai chưa biết.. hên xui thôi.
Ngọc Đế nghĩ suy, bảo Thiên Lôi.
"Huynh Muội nhà này quá lộn xộn".
Đem quăng hai đứa bỏ vào nồi./.


DocCoNhan

 Vào nồi chắc chỉ có huynh thôi

Muội đâu mạo phạm đến thiên lôi

Có huynh ảo tưởng hay lộn xộn

Chả trách thượng đế phạt hỗi ôi

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
Ối, trời ngó xuống mà xem nè....
Huynh Muội một nhà lại ngứa nghề.
Kiếm Ngữ, Đao Từ, đem sử dụng.
Quyết tâm làm Muội phải bò lê./.


DocCoNhan

 Trời có ngó xuống cũng phạt thôi

Tại huynh đấy chứ tại huynh thôi

Kiếm Ngữ , Đao Từ mình huynh dụng

Muội là phận nữ không xa xôi

 

 


Phạt ai chưa biết.. hên xui thôi.
Ngọc Đế nghĩ suy, bảo Thiên Lôi.
"Huynh Muội nhà này quá lộn xộn".
Đem quăng hai đứa bỏ vào nồi./.


DocCoNhan

 Vào nồi chắc chỉ có huynh thôi

Muội đâu mạo phạm đến thiên lôi

Có huynh ảo tưởng hay lộn xộn

Chả trách thượng đế phạt hỗi ôi

Vì còn huynh ở trong nồi sôi.
Tiểu muội tan chảy hết cả rồi.
Hẹn gặp lại nhau trên ấy nhé !
Chúng mình tiếp tục lại thành đôi.


(DocCoNhan)
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
Ối, trời ngó xuống mà xem nè....
Huynh Muội một nhà lại ngứa nghề.
Kiếm Ngữ, Đao Từ, đem sử dụng.
Quyết tâm làm Muội phải bò lê./.


DocCoNhan

 Trời có ngó xuống cũng phạt thôi

Tại huynh đấy chứ tại huynh thôi

Kiếm Ngữ , Đao Từ mình huynh dụng

Muội là phận nữ không xa xôi

 

 


Phạt ai chưa biết.. hên xui thôi.
Ngọc Đế nghĩ suy, bảo Thiên Lôi.
"Huynh Muội nhà này quá lộn xộn".
Đem quăng hai đứa bỏ vào nồi./.


DocCoNhan

 Vào nồi chắc chỉ có huynh thôi

Muội đâu mạo phạm đến thiên lôi

Có huynh ảo tưởng hay lộn xộn

Chả trách thượng đế phạt hỗi ôi


Vì còn huynh ở trong nồi sôi.
Tiểu muội tan chảy hết cả rồi.
Hẹn gặp lại nhau trên ấy nhé !
Chúng mình tiếp tục lại thành đôi.


(DocCoNhan)
 Huynh huynh muội muội mà thành đôi
có lẽ chỉ phận em gái thôi
Mong cho Hạnh phúc sang năm tới
Huynh sẽ hạnh phúc được kết đôi

 

 

 

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

eros_destiny đã viết :
Huynh huynh muội muội mà thành đôi
có lẽ chỉ phận em gái thôi
Mong cho Hạnh phúc sang năm tới
Huynh sẽ hạnh phúc được kết đôi
Ai nói huynh muội chẳng kết đôi ?
Đôi tình huynh muội cũng bồi hồi.
Tình huynh nghĩa muội cũng bền vững.
Quyết chí dựng xây, không đổi ngôi./.


(DocCoNhan)
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết :
Huynh huynh muội muội mà thành đôi
có lẽ chỉ phận em gái thôi
Mong cho Hạnh phúc sang năm tới
Huynh sẽ hạnh phúc được kết đôi

Ai nói huynh muội chẳng kết đôi ?
Đôi tình huynh muội cũng bồi hồi.
Tình huynh nghĩa muội cũng bền vững.
Quyết chí dựng xây, không đổi ngôi./.


(DocCoNhan)

 Huynh muội ngại câu nói kết đôi

Nên muội đơn giản nghĩ vậy thôi

Hạnh phúc bây giờ huynh nắm lấy

Đừng nghĩ duyên tình đừng đổi ngôi

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết :
Huynh huynh muội muội mà thành đôi
có lẽ chỉ phận em gái thôi
Mong cho Hạnh phúc sang năm tới
Huynh sẽ hạnh phúc được kết đôi

Ai nói huynh muội chẳng kết đôi ?
Đôi tình huynh muội cũng bồi hồi.
Tình huynh nghĩa muội cũng bền vững.
Quyết chí dựng xây, không đổi ngôi./.


(DocCoNhan)

 Huynh muội ngại câu nói kết đôi

Nên muội đơn giản nghĩ vậy thôi

Hạnh phúc bây giờ huynh nắm lấy

Đừng nghĩ duyên tình đừng đổi ngôi

Kết đôi thật sự là kết giao.
Chẳng phải tình yêu, chẳng khát khao...
Đơn giản như là tình bạn vậy.
Đối thơ xây dựng tình tâm giao.


(DocCoNhan)

Note : tình tâm giao # tình yêu... sao lại dị ứng hai từ :"kết đôi" nhỉ
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết:
Độc Cô Nhạn đã viết:
eros_destiny đã viết :
Huynh huynh muội muội mà thành đôi
có lẽ chỉ phận em gái thôi
Mong cho Hạnh phúc sang năm tới
Huynh sẽ hạnh phúc được kết đôi

Ai nói huynh muội chẳng kết đôi ?
Đôi tình huynh muội cũng bồi hồi.
Tình huynh nghĩa muội cũng bền vững.
Quyết chí dựng xây, không đổi ngôi./.


(DocCoNhan)

 Huynh muội ngại câu nói kết đôi

Nên muội đơn giản nghĩ vậy thôi

Hạnh phúc bây giờ huynh nắm lấy

Đừng nghĩ duyên tình đừng đổi ngôi


Kết đôi thật sự là kết giao.
Chẳng phải tình yêu, chẳng khát khao...
Đơn giản như là tình bạn vậy.
Đối thơ xây dựng tình tâm giao.


(DocCoNhan)

Note : tình tâm giao # tình yêu... sao lại dị ứng hai từ :"kết đôi" nhỉ

 Vâng vậy muội mong kết thâm giao

Cho tình huynh muội thoả ước ao

Ngày sau gặp mặt huynh và muội

Mong huynh của muội không làm cao

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Độc Cô Nhạn

Giản dị, phong trần, chẳn tự kiêu.
Chỉ buồn số mệnh thật buồn hiu.
Ước mơ nho nhỏ :"người nào rảnh ?"
Đối đáp vài câu, chớ lắm điều./.


(DocCoNhan)
http://i219.photobucket.com/albums/cc153/doc_co_nhan/ChuKyDocCoNhan.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Huynh muội nhà này vui thế sao
Kết thâm huynh muội thật tương giao
Lời lời lẽ lẽ nghe thật lịm
Nào để rồi xem sẽ thế nào!
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối