Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

thanhphobuon đã viết:
Sở Vũ Thường đã viết:
Xuân đã đến nhưng tình ai chưa thắm
Để nỗi buồn vương hoa lá sầu tư
Sau cái lạnh của sắc Đông ão não
Là trái tim phong kín lời giã từ
--------------
Phương xa hoài niệm cố nhân
Tri âm lẻ bóng lòng sầu khôn nguôi

Thanks!
Không có gì...đều là bằng hữu thi đàn mà...em chờ đọc thêm sáng tác mới.
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

Xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành amateur vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành amateur vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác?

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành amateur vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành amateur vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhphobuon

xoá
Lý do: Chủ đề "thơ tình, tình thơ" đã được tôi lâp ra, hoạt động từ trước đó theo sự thừa nhận của BQT Diễn đàn, nay bị tự ý gộp chung

Thơ các thành viên khác cũng như tôi viết ra là những cảm xúc, suy tư của cá nhân. Ai định nghĩa được khái niệm thơ tình cho chính xác? Tôi cũng không tìm thấy ở đâu khái niệm "thơ tình" khi xét về ý nghĩa do BQT nêu ra cả !

Việc căn cứ để gộp chung như vậy là căn cứ vào số lượng từ giống nhau trong tiêu đề của chủ đề? hay do BQT là những người quá siêu việt để có thể tự tin cho rằng nội dung, thể loại thơ người này giống thơ người khác (Xin thưa rằng: Gần như bât kỳ chủ đề nào trong này cũng có thể gộp lại thành thơ tình) để gộp chung ? Và việc cho thành viên lập chủ đề, công nhận chủ đề lập ra là hợp lệ với quy định bằng việc cho hoạt động trong một thời gian dài, về sau không thích nữa thì gộp chung với người khác có hợp lý không ?

Tôi đã đọc và hiểu rõ quy định của diễn đàn khi lập chủ để riêng của mình !

Mong BQT diễn đàn hãy xoá account của tôi, vì hoạt động và điều hành amateur vậy tôi cũng ón lạnh lắm rồi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối