Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

vũ thị hồng

Hoa xoan tím lối về
Lúa chiêm mượt đồng trong mưa bụi
Ai một mình lo toan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

Nông dân gieo lúa chiêm
Đồng dần cạn tôm càng xô nhảy
Đường bê-tông mới làm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

Đào phai đang lộc biếc
Đàn cá rỡn trong ao
Ghế đá chờ đợi khách
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

Chồi non dần xanh lá
Tuổi bẩy mươi lòng còn nặng nợ
Thời gian miệt mài trôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Tiêu Phong

Mtp giao lưu bài Haiku cho vui nhé!

Độc cô thu

Noãn thiên phi tẩu viễn
Diệp tạ tiêu tiêu khấp thời vũ
Độc cô hoài niệm du

Dịch thơ:

Thu cô độc

Nắng bỏ đi xa lắm
Héo tàn lá rụng khóc mùa mưa
Mình ta nhớ chuyện xưa.

Mtp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

Dịch cô-vít đã qua
Hoa ngọc lan nở thơm ngào ngạt
Bình minh nghe gió hát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]