Kiêm Qua: Do phông màu của bạn thiếu móc vuông mở nên không hiện màu đó. Lưu ý nhé. Nếu ghi như thế này([color dấu bằng(=) blue]) thí sẽ ra màu xanh lam, không có hai móc đơn và chữ dấu bằng nhé. Như tôi ghi màu đỏ đó.
Tặng bạn bài thơ  này :

CHIẾN SỸ VIỆT NAM
         ( nhại Kiều)
Cành lá rung theo nhịp tiến quân
Lê   giương, súng bắn bước dồn chân
Trắng cờ đồn địch đang trầm lắng
Điểm  chốt quân ta hết súng ngân
Một   chốn chiến trường tin thắng lớn
Vài   nơi hậu cứ đón vui tràn
Bông Lan đón đợi người mơ ước
Hoa   thắm rừng sâu thắm cả Xuân

       2/11/2014. N-H