Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Ngài Hai Tay Dài Sai Dại Đại Bại

Ngài là đầy tớ nhất quan ngài
Dại gái đua đòi thích vợ hai
Hai tiếng vô liêm luôn nuốt dại
Đại lòng bất chánh lắm dơ tay
Tay gian bốc hốt càn bừa đại
Bại thảm tham ô ẩu tả dài
Dài nổ bể bung tàn lụn bại...
Sai lầm tệ bạc mãn đời sai!

Sai đời mãn bạc tệ lầm sai
Bại lụn tàn bung bể nổ dài
Dài tả ẩu ô tham thảm bại
Đại bừa càn hốt bốc gian tay
Tay dơ lắm chánh bất lòng đại
Dại nuốt luôn liêm vô tiếng hai
Hai vợ thích đòi đua gái dại...
Ngài quan nhất tớ đầy là ngài!

26-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Đào Quào Cào Giàu Tao Bảo Báo Cáo

Đào dông gánh bạc chạy dông đào
Bảo tố nhà ông bốc hốt quào
Quào - chẳng thật lòng nghe dạy bảo
Báo tin đầy tớ tiếng moi cào
Cào "tham" bất nghĩa thành "ô" báo
Cáo "hối" vô nhân quả "lộ" giàu
Giàu kỵ chánh liêm ai tố cáo...
Tao vì biến chất tội đầy tao!

Tao đầy tội chất biến vì tao
Cáo tố ai liêm chánh kỵ giàu
Giàu "lộ" quả nhân vô "hối" cáo
Báo "ô" thành nghĩa bất "tham" cào
Cào moi tiếng tớ đầy tin báo
Bảo dạy nghe lòng thật chẳng quào
Quào hốt bốc ông nhà tố bảo...
Đào dông chạy bạc gánh dông đào!

01-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Ta Là Tà Ma Da Hả Quá Xá

Ta lòng bất chánh chẳng ngay ta
Hả họng ăn gian biến hóa là
Là điếm tớ đày mồm mở hả
Quá đàng quyền thế mặt vênh tà
Tà trình luật định uy quyền quá
Xá diễn lăng nhăng bộ tịch ma
Ma quỷ lộng hành nên tế xá...
Da heo cháo lợn cúng heo da!

Da heo cúng lợn cháo heo da
Xá tế nên hành lộng quỷ ma
Ma tịch bộ nhăng lăng diễn xá
Quá quyền uy định luật trình tà
Tà vênh mặc thế quyền đàn quá
Hả mỡ mồm đầy tớ điếm là
Là hóa biến gian ăn họng hả...
Ta ngay chẳng - chánh bất lòng ta!
03-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Ti Vi Gì Ly Kỳ Tí Tị Nhỉ

Ti vi nhỏ xíu kiểu vi ti
Tí bé xinh xinh xắn tính vi
Vi dội hát ca nghe thích tí
Tị vang khoác lác thấy vui gì
Gì - về nhớ mãi mừng năm tị (ngọ)
Nhỉ - đến Ất Mùi chúc cụng ly
Ly cách quá xa... quà đẹp nhỉ!
Kỳ xuân ấm áp ngộ tân kỳ...

Kỳ tân ngộ áp ấm xuân kỳ
Nhỉ đẹp quà... xa quá cách ly
Ly cụng chúc Mùi Ất đến nhỉ
Tị năm mừng mãi nhớ về gì
Gì vui thấy lác khoác vang tị
Tí thích nghe ca hát dội vi
Vi tính xắn xinh xinh bé tí...
Ti vi kiểu xíu nhỏ vi ti!

05-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Bung Lung Tung Lùng Tùng Bụng Lúng Túng

Bung bể nát xơi nứt trứng bung
Bụng no phình phệ bạc vàng lung
Lung lay cửa mở thu đầy bụng
Lúng bại nhà quan nhập nổ tung
Tung cất năm sao lên tiếng lúng
Túng làm một bản (K Điểm) xuống danh lùng
Lùng tài quỷ quái giàu than túng...
Tùng tiệc ăn gian dối tiệc tùng!

Tùng tiệc dối gian ăn tiệc tùng
Túng than giàu quái quỷ tài lùng
Lùng danh xuống bản một làm túng
Lúng tiếng lên sao năm cất tung
Tung nổ nhập quan nhà bại lúng
Bụng đầy thu mở cửa lay lung
Lung vàng bạc phệ phình no bụng...
Bung trứng nứt xơi nát bể bung!

10-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Xô Cô Vô Ô Tô Bợ Đỡ Khổ

Xô đẩy đến xe quyết định xô
Bợ nàng say đắm tấp yêu cô
Cô xinh lả lướt chàng bê bợ
Đỡ hổ tùm lum thiếp xáp vô
Vô nghĩa dậy tình ngang dục đỡ
Khổ vui tràn thú ngược đời ô
Ô tham háo sắc ta bà khổ...
"Tô phở bất ngờ tuyệt điểm tô"!

Tô điểm tuyệt ngờ bất phở tô
Khổ bà ta sắc háo tham ô
Ô đời ngược thú tràn vui khổ
Đỡ dục ngang tình dậy nghĩa vô
Vô xáp thiếp lum tùm hổ đở
Bợ bê chàng lướt lả xin cố
Cô yêu tấp đắm say nàng bợ...
Xô định quyết xe đến đẩy xô!

08/01/15
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Đồng Long Đong Lòng Vòng Sống Lọng Cọng

Đồng chung khổ nhọc gánh chen đồng
Sống phước nhờ danh tiếng Lạc Long
Long thiếp trải đời từng khó sống
Lọng chàng trôi nổi đẩy đưa đong
Đong đầy sẻ ngọt tình lồng lọng
Cọng ngập chia cay ái thắm lòng
Lòng vẹn thủy chung hòa hiệp cọng...
Vòng nhân đức trọng nghĩa ân vòng!

Vòng ân nghĩa trọng đức nhân vòng
Cọng hiệp hòa chung thủy vẹn lòng
Lòng thắm ái cay chia ngập cọng
Lọng lồng tình ngọt sẻ đầy đong
Đong đưa đẩy nổi trôi chàng lọng
Sống khó từng đời trải thiếp long
Long lạc tiếng danh nhờ phước sống
Đồng chen gánh nhọc khổ chung đồng!

06/01/2015
Bào Như Hồ - Gò công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Mừng Bác
Nhân Xuân Ất Mùi 2015
Kính tặng Bác Chín

Mừng Bác Xuân này đã tám hai
Cơm ngon canh ngọt suốt năm dài
Cà phê mỗi sáng kèm tô yến
Rượu ngoại hàng ngày tẩm gạc nai
Xuống ngựa lên xe do tớ rước
Ăn trên ngồi trước có bồi (lo) sai
Cuộc đời Bác ấm hơn em nhé!
Hưởng cảnh thanh nhàn phúc tái lai!

Biếu Bác con dê dáng ngọc ngà
Nhà em mới tậu cuối năm qua
Chân dài, ngực nở, sừng vừa lú
Lông mịn, mông tròn, mắt lộ ra
Sớm tối chăm nhai không nghĩ mệt
Đêm ngày ghiền nhảy chả lo xa
Ất Mùi thắm đượm tình huynh đệ
Xuân sớt chia nhau hưởng cảnh già

Hoàn Phát

Rất cảm ơn Chú Mười Hoàn Phát
Bình Nghị, Gò Công

Họa vận

Tết đến buồn vui đúng tám hai
Văn thơ an lạc tuổi cao dày
Trà sâm khi sáng không cần yến
Rượu thuốc về đêm chẳng phải nai
Xe đạp hằng ngày rong tớ thích(1)
Việc nhà mỗi bữa kém người sai(2)
Cơm ăn tự túc mâm bưng lấy...(3)
Cảm tạ ơn trời hạnh phúc lai!

Thịt dê nấu lẩu nhậu ngà ngà
Tiếp đón giao thừa tiễn ngọ qua
Đùi nướng ngạt ngào dùng ngọt lịm
Xương hầm rục rịu xực ngon ra
Cảm tình thân hữu người trao tặng
Mến nghĩa hiền huynh dạ chẳng xa
Đại phước Phát Hoàn thành quả chúc...
Ất Mùi (2015) Xuân đến mãi không già!

24-01-2015
Bào Như  Hồ - Gò Công

(1) Hằng ngày đạp xe đi chợ + thể dục
(2) Cafe tự túc, cơm ăn con nấu tự lấy bê xơi.
(3)... Sân nhà, trong nhà cũng được nhưng mình thích ăn ở trước sân nhà thoáng mát , xa có 10 thước.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Mừng Bác
Nhân Xuân Ất Mùi 2015
Kính tặng Bác Chín

Mừng Bác Xuân này đã tám hai
Cơm ngon canh ngọt suốt năm dài
Cà phê mỗi sáng kèm tô yến
Rượu ngoại hàng ngày tẩm gạc nai
Xuống ngựa lên xe do tớ rước
Ăn trên ngồi trước có bồi (lo) sai
Cuộc đời Bác ấm hơn em nhé!
Hưởng cảnh thanh nhàn phúc tái lai!

Biếu Bác con dê dáng ngọc ngà
Nhà em mới tậu cuối năm qua
Chân dài, ngực nở, sừng vừa lú
Lông mịn, mông tròn, mắt lộ ra
Sớm tối chăm nhai không nghĩ mệt
Đêm ngày ghiền nhảy chả lo xa
Ất Mùi thắm đượm tình huynh đệ
Xuân sớt chia nhau hưởng cảnh già

Hoàn Phát

Rất cảm ơn Chú Mười Hoàn Phát
Bình Nghị, Gò Công

Họa vận

Tết đến buồn vui đúng tám hai
Văn thơ an lạc tuổi cao dày
Trà sâm khi sáng không cần yến
Rượu thuốc về đêm chẳng phải nai
Xe đạp hằng ngày rong tớ thích(1)
Việc nhà mỗi bữa kém người sai(2)
Cơm ăn tự túc mâm bưng lấy...(3)
Cảm tạ ơn trời hạnh phúc lai!

Thịt dê nấu lẩu nhậu ngà ngà
Tiếp đón giao thừa tiễn ngọ qua
Đùi nướng ngạt ngào dùng ngọt lịm
Xương hầm rục rịu xực ngon ra
Cảm tình thân hữu người trao tặng
Mến nghĩa hiền huynh dạ chẳng xa
Đại phước Phát Hoàn thành quả chúc...
Ất Mùi (2015) Xuân đến mãi không già!

24-01-2015
Bào Như  Hồ - Gò Công

(1) Hằng ngày đạp xe đi chợ + thể dục
(2) Cafe tự túc, cơm ăn con nấu tự lấy bê xơi.
(3)... Sân nhà, trong nhà cũng được nhưng mình thích ăn ở trước sân nhà thoáng mát , xa có 10 thước.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Xô Cô Vô Mô Tô Chở Lỡ Dở

Xô đại thích nàng đắm đuối xô
Chở đi nhà trọ vẻ vui cô
Cô mừng đỏ mặt đành cho chở
Lỡ dại xanh mày phải khám vô (vị thành...)
Vô ý nhiệt tình cầu bắc lỡ
Dỡ lòng nồng ái nguyện nam mô
Mô van Đức Phật tan điều dỡ...
Tô điểm thường xuyên hạnh kiểm tô!

Tô kiểm hạnh xuyên thường điểm tô!
Dỡ điều tan Phật Đức van mô
Mô nam nguyện ái nồng lòng dở
Lỡ bắc cầu tình nhiệt ý vô
Vô khám phải mày xanh dại lỡ
Chở cho đành mặt đỏ mừng cô
Cô vui vẻ trọ nhà đi chở...
Xô đuối đắm nàng thích đại xô!

12-01-2015
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối