Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Về Quê Phê Mê Ghê Bể Bệ Vệ

Về nghe gió chướng thổi xuân về
Bể lặng ca hò hứng thú quê
Quê mẹ thái hòa vui đất bể
Bệ cha thanh thoản mát trời phê
Phê nhà tiến bộ khang trang bệ
Vệ bảo an toàn thích thú mê
Mê tết tụ đoàn gia cảnh vệ...
Ghê say "chúng" nhậu khủng khùng ghê!

Ghê khùng khủng nhậu "chúng" say ghê!
Vệ cảnh gia đoàn tụ tết mê
Mê thú thích toàn an bảo vệ
Bệ trang khang bộ tiến nhà phê
Phê trời mát thoản thanh cha bệ
Bể đất vui hòa thái mẹ quê
Quê thú hứng hò ca lặng bể...
Về xuân thổi chướng gió nghe về!

18-01-2015
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Lòng Ông Cong Không Xong Giống Trống Hỏng

Lòng tham bốc hốt đại tham lòng
Giống dữ há mồm khủng hóa ông
Ông quá lạm quyền người "lợn" giống
Trống to kêu lớn bụng "bê" cong
Cong queo quéo quẹo sờn da trống
Hỏng bét bèn ben mất tiếng không
Không có ích chi tài nhậu hỏng...
Xong "mần" kiểm điểm thế là xong!?

Xong là thế điểm kiểm "mần" xong
Hỏng nhậu tài chi ích có không
Không tiếng mất ben bèn bét hỏng
Trống da sờn quẹo quéo queo cong
Cong "bê" bụng lớn kêu to trống
Giống "lợn" người quyền lạm quá ông
Ông hóa khủng mồm há dữ giống...
Lòng tham đại hốt bốc tham lòng!

15-01-2015
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

An Khang Sang Hoàn Toàn Ngán Lạng Quạng

An hòa đón tết rước bình an
Ngán chợ đông vầy búa chặt ngang
Khang - khoái thịt kho... dừa nước ngán
Lạng - ưa dưa giá kiệu bia sang
Sang - vui sớt sẻ cho nghèo "lạng"
"Quạng" - nghĩa quà trao gíup khổ hoàn
Hoàn chỉnh Đán Nguyên phòng thủ "quạng"
Toàn gia phấn khởi ổn yên toàn!

Toàn yên ổn khởi phấn gia toàn
Quạng thủ phòng Nguyên Đán chỉ hoàn
Hoàn khổ giúp trao quà nghĩa quạng
Lạng nghèo cho sẻ sớt vui sang
Sang bia kiệu giá dưa ưa lạng
Ngán nước dừa kho thịt khoái khang
Khang chặt búa vầy đông chợ ngán...
An bình rước tết đón hòa an!

21-01-14
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Hồ Đồ Xô Cô Vô Ở Đợ Khổ

Hồ hải giang hồ thuộc hải hồ
Ở cùng không nghĩa loại côn đồ
Đồ chồng thất đức gian tà - ở
Đợ vợ phi nhân độc ác - xô
Xô dạ bạc tình - tàn kiếp đợ
Khổ lòng chung thủy - hại thân cô
Cô đơn xót dạ buồn đời khổ...
Vô cảm đoạn đành thế phải vô!

Vô phải thế đành đoạn cảm vô
Khổ đời buồn dạ xót đơn cô
Cô thân hại - thủy chung lòng khổ
Đợ kiếp tàn - tình bạc dạ xô
Xô ác độc nhân phi vợ đợ
Ở tà gian đức thất chồng đồ
Đồ côn loại nghĩa không cùng ở
Hồ hải thuộc hồ giang hải hồ

26-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Lơ Tơ Mơ Bơ Phờ Tợ Sợ Vợ

Lơ đễnh khù khờ ấm ớ lơ
Tợ trai quê xệ giống nai tơ
Tơ vươn luyến ái tình yêu - tợ
Sợ vướn càu nhàu xé nát (ghen) - mơ
Mơ ác sắc nhan (1) người lắm sợ
Vợ hiền hồng thắm quý nào bơ
Bơ ngon béo bở dành cho vợ...
Phờ phạc đã qua hết dám phờ!

Phờ dám hết qua đã phạc phờ
Vợ cho dành bở béo ngon bơ
Bơ nào quý thắm hồng hiền vợ
Sợ lắm người nhan sắc (1) ác mơ
Mơ (ghen) - nát xé nhàu càu vướn sợ
Tợ yêu tình ái luyến vươn tơ
Tơ nai giống xệ quê trai tợ
Lơ ớ ấm khờ khù đễnh lơ

28-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
(1) Câu chữ nho: "hữu nhan sắc, hữu thất đức!"
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Cò To Lo Mò Dò Bỏ Họ Ngó

Cò giỏi chạy chung thất bại cò
Bỏ người bê bạc nuốt no to
To môi rộng họng thua rồi bỏ
Họ hứa huênh hoang thắng (được) chả lo
Lo lãnh khó khăn nhiều - nghiệp họ
Ngó nghiêng rắc rối lắm - nghề mò
Mò căng thẳng chịu trân mình ngó...
Dò dẫm hết phương kẹt cứng dò!

Dò cứng kẹt phương hết dẫm dò
Ngó mình trân chịu thẳng căng mò
Mò nghề lắm rắc rối nghiêng ngó
Họ nghiệp nhiều khăn khó lãnh lo
Lo chả (được) thắng hoang huênh hứa họ
Bỏ rồi thua họng rộng môi to
To no nuốt bạc bê người bỏ...
Cò bại thất chung chạy giỏi cò!

30-01-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(Thuận nghịch đọc)

Yêu Nhiều Điều Tiêu Diêu Kiểu Thiếu Hiểu

Yêu tân ngoại nhập hóa trời yêu
Kiểu cọ văn minh "nhuộm" lạ nhiều
Nhiều gái lẳng lơ trang quái kiểu
Thiếu trai tề chỉnh trí minh điều
Điều hay hữu nghĩa tâm còn thiếu
Hiểu biết vô tình thức mất tiêu
Tiêu tán tinh thần "ai" cạn hiểu...
Diêu tàn tạ đến nổi phiêu diêu!

Diêu phiêu nổi đến tạ tàn diêu
Hiểu cạn "ai" thần tinh tán tiêu
Tiêu mất thức tình vô biết hiểu
Thiếu còn tâm nghĩa hữu hay điều
Điều minh trí chỉnh tề trai thiếu
Kiểu quái trang lơ lẳng gái nhiều
Nhiều lạ "nhuộm" minh văn cọ kiểu...
Yêu trời hóa nhập ngoại tân yêu!

01-02-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Theo vận: Bạn ơi
(Quế Hằng tập 3 trang 3)
Hãy cẩn thận tết nhé!

Tưng bừng rộp rịp xuân về
Du xuân bất cập nạn kề xích xê
Ô (tô) Mô Tô, nạn gớm ghê
Tin báo đầy rẫy thảm thê hải hùng!

Cảnh giác

Hằng ngày tai nạn nhiều người chết
Tíc tắc tiêu thôi tử mấy hồi
Mai một đớn đau khôn kể xiết
Tang thương ghê gớm chả sao nguôi
Suốt đời hối tiếc than rền đất
Một phút còn đâu khóc thấu trời
Luật lệ nan đề ngừa thảm khốc...
Mô tô xe khách chạy tơi bời!

10-02-15
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Mừng Xuân

Hoa khôi-Xuân bất tái lai
Xuân tiết thì hãy còn hoài ngàn năm
Xuân về nô nức vang rân
Mừng xuân chúc phước thi nhân phát tài!

Xuân Lạc Quan...

Xuân mãi sao rằng:-"bất tái lai!"
Xuân mừng Lạc Việt lắm anh tài
Xuân về thù tạc tinh thần vững
Xuân đến vui say chí khí hoài
Xuân chúc vinh hoa nhân  nặng trĩu
Xuân cầu tài lộc nghĩa oằn  sai
Xuân thành công toại danh hiền đức...
Xuân thọ huy hòang hạnh phước thay!

Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Chúc Tết

Chúc bạn phước đa lộc thọ trường
Mừng xuân thân ái cảm tình vương
Giàu lòng trong sạch luôn tâm đắc
Nghèo ổn an lành diệt bất lương !

Tết Cơ Hàn

Tết mới qua rồi tết nữa ta
Tết lòng băng giá dạ buồn đa
Tết con sắm sửa đua loè loẹt
Tết vợ chỉnh trang thích đậm đà
Tết hụi réo thu chờ trước cửa
Tết(tiền)  vay đòi nợ chực sau nhà
Tết ngưng yêu nuớc (rượu)thôi thù tạc...
Tết quá bần hèn hiếm có  nha!

Xuân Ất Mùi 2015
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối