Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)
Tết Nghèo Tiền Người Chân Thật Chán Nản

Xuân nghèo Mùi Ất (2015) Đán Nguyên Xuân
Thật khổ gian nan cảnh tiện bần
Bần lắm nổi lo âu mạt thật
Chán nhiều vay nợ mắc hàng ngân
Ngân (tiền) tình mất cả lòng đau chán
Nản nghĩa còn đây dạ hết thân
Thân đón tết ta vui gượng nản...
Chân thành cúng kiến bái thành chân!

Chân thành bái kiến cúng thành chân
Nản gượng vui ta tết đón thân
Thân hết dạ đây còn nghĩa nản
Chán đau lòng cả mất tình (tiền) ngân
Ngân hàng mắc nợ vay nhiều chán
Thật mạt âu lo nổi lắm bàn
Bần tiện cảnh gian nan khổ thật
Xuân Nguyên Đán Ất mùi nghèo  xuân!
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)
Đông Không Chồng Lòng Mong Toại Ý Nguyện

Đông trời cóng buốt gớm mùa đông
Toại chả, nhiều buồn lắm chán không
Không có ấp yêu - xinh chẳng toại
Ý còn vui vẻ - đẹp tìm chồng
Chồng trông mộng thấy người như ý
Nguyện ước chờ nghe khách thuận lòng
Lòng kính khấn trời cầu phật nguyện...
Mong đời hữu bạn quý tràn mong!

Mong tràn quý bạn hữu đời mong
Nguyện phật cầu trời khấn nguyện lòng
Lòng thuận khách nghe chờ ước nguyện
Ý như người thấy mộng trông chồng
Chồng tìm đẹp... vẻ vui còn ý
Toại chẳng xinh - yêu ấp có không
Không chán lắm buồn nhiều chả toại...
Đông mùa gớm buốt cóng trời đông!

10-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)
Nhà Xa Hoa Đa Cha Biến Chất Quá

Nhà quan cán cộm nổi danh nhà
Biến thái ăn chơi tiếng dội xa
"Xa mát" thích hương trầm hóa biến
Chất say mê sắc đẹp yêu hoa
Hoa (xa) đàng bất nghĩa người giàu chất
Quá điếm vô tình chúng tránh đa
Đa xáng xúc bừa tham lạm quá...
Cha tiên tổ địa độc tài cha!

Cha tài độc địa tổ tiên cha
Quá lạm tham bừa xúc xáng đa
Đa tránh chúng tình vô điếm quá
Chất giàu người nghĩa bất đàng (xa) hoa
Hoa yêu đẹp sắc mê say chất
Biến hóa trầm hương thích "mát xa"
Xa dội tiếng chơi ăn thái biến...
Nhà danh nổi cộm cán quan nhà!

11-12-14
BNH-GC
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)
Làm Quan Tham Giang Sang Bị Thiệt Hại

Làm phải nên làm chớ quấy làm
Bị chê đầy tớ chẳng liêm quan
Quan gian hối lộ ô danh bị
Thiệt cắp của công hắc ám tham
Tham quá cửa nhà cao "tội" thiệt
Hại nhiều vàng bạc cả trường giang
Giang tài phạm lỗi đầy tràn hại...
Sang học tập hành đạo đức sang!

Sang đức đạo hành tập học sang
Hại tràn đầy lỗi phạm tài giang
Giang trường cả bạc vàng nhiều hại
Thiệt "tội" cao nhà cửa quá tham
Tham hắc ám công của cắp thiệt
Bị danh ô lộ hối gian quan
Quan liêm chẳng tớ đầy chê bị...
Làm quấy chớ làm nên phải làm!

12-12-14
BNH-GC
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Hòn ngọc viễn đông, nghèo khổ vô song
02!

Sống bám ba đời ở nghĩa trang (1)
Tình thương mai một lắm cơ hàn
Có chồng cũng chẳng vì chồng ngược
Có rể như không bởi rể ngang
Có (con) gái cả bầy (con) lo thống thiết
Có trai tạm ổn việc lang bang
Gồng đàn cháu ngoại thêm thê thảm...
Bi đát vô cùng nổi chứa chan!

20-12-14
Bào Như Hồ - Gò Công

(1) Tựa bài báo CATP 19-12-14 trang 6, Loan Tuấn
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Quế Hằng gửi ngày 29/11/2014 10:25
"Quế Hằng xin cảm ơn các Anh đã sang thăm nhà Em và họa thơ" (trang 98 tập 2)

Cảm tác

Quế Hằng trang bút khách thường xem
Diễn tả trần ai độc đáo - em
Văn vật ngọt ngào nhiều bạn kém
Đường thơ bay bướm lắm người khen
Vui say chữ nghĩa nào quên điểm (trang)
Mê đắm xướng hòa chả để lem
Đối đáp đúng bon tròn trọn vẹn...
Thi thần xuân trổ nở hoa sen!

Trang nhà nữ sĩ bạn hằng xem
Hiếm có khi nào thấy dáng em
Thi viện hiền nhơn tâm chẳng kém
Quế Hằng hậu nghĩa cử nhiều khen
Tri ân quý sắc - thương tô điểm
Tri kỷ ganh tài - ghét đổ lem
Nhân dịp xuân về mừng phước vẹn...
Văn hoa hương tỏa ngạt ngào sen!

16-12-14
Bào Như Hồ - Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Chàng Lang Thang Phang Tan Hối Lộ Tẩy

Chàng "oai" thơ thẩn vẩn vơ chàng
Hối đánh vào nhà chúng sói lang
Lang tích trử gian hùng tệ hối
Lộ đầu cơ bịp bợm thênh thang
Thang thông suốt chạy cam "tiền" lộ
Tẩy chẹt chen mau chịu "lê" phang
Phang đại thu bừa vô thuốc tẩy...
Tan quyền biến thái hóa đời tan!

Tan đời hóa thái biến quyền tan
Tẩy thuốc vô bừa thu đại phang
Phang "lệ" chịu mau chen chẹt tẩy
Lộ "tiền" cam chạy suốt thông thang
Thang thênh bợm bịp cơ đầu lộ
Hối tệ hùng gian trử tích lang
Lang sói chúng nhà vào đánh hối...
Chàng vơ vẫn thẩn thơ "oai" chàng!

22-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

An Khang Hoàn Toàn Sang Trọng Đạo Đức

An lành đón tết chúc xuân an
Trọng điểm tưng bừng thịnh vượng khang
Khang thuận hiệp hòa bình lạc trọng
Đạo hiền từ thiện nhiệt tâm hoàn
Hoàn thành bác ái vui đời đạo
Đức quả hiền lương nghĩa vẹn toàn
Toàn cả vẻ vang nhà phúc đức...
Sang giàu rộng rãi mãi giàu sang!

Sang giàu mãi rãi rộng giàu sang
Đức phúc nhà vang vẻ cả toàn
Toàn vẹn nghĩa lương hiền quả đức
Đạo đời vui ái bác thành hoàn
Hoàn tâm nhiệt thiện từ hiền đạo
Trọng lạc bình hòa hiệp thuận khang
Khang vượng thịnh bừng tưng điểm trọng...
An xuân chúc tết đón lành an!

24-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Con Lon Ton Còn Ngon Cỏn Gọn Lỏn

Con tiếp đại gia tế nhị con
Cỏn tài chìu chuộng được đa lon
Lon bia đúng hiệu vui say cỏn
Gọn nhắp khác hàng bực bội ton
Ton nước ngọt ngào nên uống gọn
Lỏn cơm thơm thảo phải ăn còn
Còn ai đói khổ bần cư lỏn...
Ngon tuyệt ta thù ả tạc ngon!

Ngon tạc ả thù ta tuyệt ngon
Lỏn cư bần khổ đói ai còn
Còn ăn phải thảo thơm cơm lỏn
Gọn uống nên ngào ngọt nước ton
Ton bội bực hàng khác nhắp gọn
Cỏn say vui hiệu đúng bia lon
Lon đa được chuộng chìu tài cỏn...
Con nhị tế gia đại tiếp con!

22-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ khoán thủ vĩ
(thuận nghịch đọc)

Tèo Teo Bèo Nhèo Nghèo Kéo Kẹo Dẻo

Tèo cu tên thật đẹp cu tèo
Kéo máy suốt đời bịnh ốm teo
Teo nỗi vợ con đèo nợ kéo
Kẹo tràn đông đếm rẻ như bèo
Bèo thơm bánh mức còn keo kẹo
Dẻo quẹo ngọt ngon hết nhão nhèo
Nhèo nhẹo có đâu cơm chín dẻo...
Nghèo than túng thiếu hụt thêm nghèo!

Nghèo thêm hụt thiếu túng than nghèo
Dẻo chín cơm đâu có nhẹo nhèo
Nhèo nhão hết ngon ngọt quẹo dẻo
Kẹo keo còn mức bánh thơm bèo
Bèo như rẻ đếm đong tràn kẹo
Kéo nợ đèo con vợ nổi teo
Teo ốm bịnh đời suốt máy kéo...
Tèo cu đẹp thật tên cu tèo!

24-12-14
Bào Như Hồ-Gò Công
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối