Trang trong tổng số 14 trang (140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
(Tứ Trụ Nhất Tự)
“Thủ Vĩ Ngâm”
CHÚC TẾT
XUÂN NHÂM DẦN NIÊN 2022

1.
An cư lạc nghiệp thái bình AN!!!
Phúc Thọ hiền nhơn nghĩa cử VÀNG...
VÀNG Lộc đủ điều nhà hớn hở,
Quý Tài hay giỏi cửa hàng SANG.
SANG giàu tiếng tốt nhân từ thiện,
Chiếu cố nghèo nàn cảnh trái NGANG.
NGANG ngược dẫy đầy tràn nghịch lý...
AN cư lạc nghiệp thái bình AN!!!

2.
AN bình thái nghiệp lạc cư AN!!!
Lý nghịch tràn đầy dẫy ngược NGANG...
NGANG trái cảnh nàn nghèo cố chiếu,
Thiện từ nhân tốt tiếng giàu SANG.
SANG hàng cửa giỏi hay tài quý,
Hở hớn nhà điều đủ Lộc VÀNG.
VÀNG cử nghĩa nhơn hiền Thọ Phúc...
AN bình thái nghiệp lạc cư AN!!!

TXGC, ngày 01/03/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
(Tứ Trụ Nhất Tự)
TẾT NGHÈO

1.
XUÂN ngày đổ lệ tủi buồn XUÂN!!!
Đứt ruột bi ai oán hận BẦN...
BẦN phải đút lo Trâu tống cựu,
Sống cần dâng hiến Cọp nghinh TÂN.
TÂN đời dịch vật nàn nguy mạng,
Đại hoạ “Cô vi” hại thiệt THÂN.
THÂN thích lánh xa xa tránh biệt...
XUÂN nghèo đói quá nặng nề XUÂN!!!

2.
XUÂN nề nặng quá đói nghèo XUÂN!!!
Biệt tránh xa xa lánh thích THÂN...
THÂN thiệt hại “vi Cô” hoạ đại,
Mạng nguy nàn vật dịch đời TÂN.
TÂN nghinh Cọp hiến dâng cần sống,
Cựu tống Trâu lo đút phải BẦN.
BẦN hận oán ai bi ruột đứt...
XUÂN buồn tủi lệ đổ ngày XUÂN!!!

TXGC, ngày 27/02/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
CHÚC TẾT
XUÂN NHÂM DẦN NIÊN 2022

1.
SANG giàu chúc Thọ khoẻ người SANG!!!
Tệ xá bình dân Lộc ngập TRÀN...
TRÀN đại thắm tươi nhà hạnh Phúc,
Bọt đa chè chén chúng hân HOAN.
HOAN hô “nhị nhị mừng sôi nổi,
Phấn khởi Nhâm Dần” hát vẻ VANG.
VANG tiếng “Lạc Hồng” danh bất khuất...
GIANG Trường Sa Nước Việt Sơn GIANG!!!

2.
GIANG Sơn Việt Nước Sa Trường GIANG!!!
Khuất bất danh “Hồng Lạc” tiếng VANG...
VANG vẻ hát “Dần Nhâm khởi phấn,
Nổi sôi mừng nhị nhị” hô HOAN.
HOAN hân chúng chén chè đa bọt,
Phúc hạnh nhà tươi thắm đại TRÀN.
TRÀN ngập Lộc dân bình xá tệ...
SANG người khoẻ Thọ chúc giàu SANG!!!

TXGC, ngày 26/02/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
CHÚC TẾT
Xuân Nhâm Dần Năm 2022

1.
SANG giàu phát đạt cấp cao SANG !!!
Phúc Thọ trường xuân Lộc bạc VÀNG ...
VÀNG ngọc quyến gia yên ổn định ,
Đạt thành con cháu lạc bình AN .
AN khương tín nghĩa đa gìn giữ ,
Thịnh vượng nhân tài đại mở MANG .
MANG dạ tốt danh nhà đạo đức ...
ĐÀNG Thiên Chúa Phật trọng trang ĐÀNG !!!

2.
ĐÀNG trang trọng Phật Chúa Thiên ĐÀNG !!!
Đức đạo nhà danh tốt dạ MANG ...
MANG mở đại tài nhân vượng thịnh ,
Giữ gìn đa nghĩa tín khương AN .
AN bình lạc cháu con thành đạt ,
Định ổn yên gia quyến ngọc VÀNG .
VÀNG bạc Lộc xuân trường Thọ Phúc ...
SANG cao cấp đạt phát giàu SANG !!!

TXGC, ngày 24/02/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
(Tứ Trụ Nhất Tự)
“HẠI HƠN CÔ VÍT”?!?

1.
TRỜI lũ “thịt xôi” quá xá TRỜI!!!
Nhũng tham ô nhục nhã ai ƠI...
ƠI phường hối lộ xơi kinh khủng,
Hại chúng nghèo nàn sống tả TƠI.
TƠI tả tiện bần sinh cướp giựt,
Xác xơ bi đát bạc đen ĐỜI.
ĐỜI con khát nước cha ăn mặn...
TRỜI có thấu chăng vậy hỡi TRỜI!!!

2.
TRỜI hỡi vậy chăng thấu có TRỜI!!!
Mặn ăn cha nước khát con ĐỜI...
ĐỜI đen bạc đát bi xơ xác,
Giựt cướp sinh bần tiện tả TƠI.
TƠI tả sống nàn nghèo chúng hại,
Khủng kinh xơi lộ hối phường ƠI.
ƠI ai nhã nhục ô tham nhũng...
TRỜI xá quá “xôi thịt” lũ TRỜI!!!

TXGC, ngày 18/03/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Lee Kim Sơn
VÌ AI NÊN NỖI...?!
oOo
Trả lại cho em giấc ngủ hiền
Không còn bạo lực của cơn điên...!
Nỗi đau tức tưởi bom rền khắp
Đạn pháo tan hoang lửa mọi miền
Chiến sự khởi nguồn tham lấn đất
Dân lành hứng chịu hoạ giành biên
Thảm thương con trẻ giờ côi cút!
Mất tổ còn đau một kiếp nguyền?!
Kim Sơn 28/03/22

Bài Hoà

1.
Thời thế ngửa nghiêng hiếm kẻ hiền!!!
Đời nay loạn xạ lắm thằng điên...
Giết người lương thiện - Đều Trời khắp,
Cướp của dã man - Cả mọi miền.
Lường gạt khuyến trai - Buôn bạch phiến,
Cò mồi dụ gái - Bán trinh nguyên.
Diễn trò đen bạc ngàn kinh khủng...
Tham nhũng tung hoành “cút” vượt biên!!!

2.
Tham ô nhà nước hại vô biên!!!
“Kinh nghiệm rút” hoài trái vẫn nguyên...
Ôi hỡi! Cúm Tàu - Cùng bốn biển,
Than Trời! “Cô vít” - Khắp năm miền*.
Nước tuôn đầu vịt - Tuôn hoài tử,
Đờn gảy tai trâu - Gảy** mãi điên.
Thấp cổ bé mồm câm chịu đựng...
Thanh bình thạnh trị đạo nhân hiền!!!

* - Năm Châu.
** = Khảy.

TXGC, ngày 29/03/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Xướng: nhị bản liên hoàn
Hoà: hai bài vận nghịch
CÒN MÃI...

Nhàm hoá ôi thôi " tám " hoá nhàm!!!
Tham ô bần tiện quả ô tham...
Bạc cân rúc rỉa - ngàn cân bạc
Vàng lượng bê khuân - vạn lượng vàng
Thuật ảo ăn chia - màn ảo thuật
Ngang tàn xôi thịt - diễn tàn ngang
Cán tài hãnh diện anh tài cán!?!
Than thở lộng hành nín thở than!!!

Than thở lộng hành nín thở than!!!
Ngang nhiên lật lọng tự nhiên ngang...
Bạc no bầy tớ - ăn no bạc
Vàng hốt chúng mi - cướp hốt vàng
Độc tính mãi còn - đầy tính độc
Tham lòng còn mãi - ngập lòng tham
Hỡi ông Thiên (lôi) đả đâu ông hỡi!?!
Nhàm hoá ôi thôi " tám " hoá nhàm!!!

MÃI CÒN!!!

Nhàm chán gớm ghê tởm chán nhàm!!!
Tham quyền cố vị ỷ quyền tham...
Bạc đen khắp Đất - trò đen bạc
Vàng tượng vang Trời - chuyện tượng vàng
Ngược bạo nhẫn tâm - đa bạo ngược
Ngang tài độc ác - đại tài ngang
Thế thôi khủng khiếp đời thôi thế...
Than chúng lộng hành hại chúng than!!!

Than chúng lộng hành hại chúng than!!!
Ngang lòng ích kỷ nỗi lòng ngang...
Độc thâm quả báo - nhà thâm độc
Vàng bạc ác ôn - trữ bạc vàng
Bạo ngược vô nhân - người ngược bạo
Tham tàn bất nghĩa - giống tàn tham
Vậy sao còn mãi Trời sao vậy!?!
Nhàm chán gớm ghê tởm chán nhàm!!!

02/04/2018
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

SÀI GÒN "CÔ VÍT" 19!!!

1.
Đời nay ngẫm nghĩ thảm thương thay!!!
"Cô vít" ác ôn mãi kéo dài...
Tuyên bố om xòm - Nghe điếc rái,
Phát ngôn bừa bãi - Thấy ù tai.
Chúng sầu một nước - Sầu tê tái,
Ta thán ba miền - Thán đắng cay.
Trơ trẻn đóng trò tuồng "nổ" đại...
Thế thời điên đảo bể trần ai!!!

2.
Thế cuộc vần xoay vậy tại ai!?!
Vì dân "Cô vít" chịu chua cay...
Cúm Tàu đại hoạ - Đành cam phải,
Mắc dịch cách ly - Chịu đoạ đày.
Thất nghiệp nghèo nàn - Lo lắng mãi,
Tóc tang xơ xác - Thảm thương hoài.
Đình công bãi thị buồn tê tái...
Thế giới đồng cùng cảnh ngộ thay!!!

TXGC, ngày 09/04/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Hoà vui
(đảo + lỗi vận)
Y đề

Tấm thân trong trắng dịu dàng bơi
Dầm nước khoe khoang vẻ tuyệt vời
Mái tóc đen huyền - duyên dáng đẹp
Nhũ hoa bầu bĩnh - dậy xinh tươi
Thân ngà thon thả - nhìn rơi giải
Eo ngọc mảnh mai - thấy đã đời
Tiếc bỡi thiên kim* còn khép kín...
Không cho lộ tẩy hoá vui... Trời!

20 - 12 - 2016
BÀO NHƯ HỒ - GÒ CÔNG

- * = ngàn vàng
- Quang Chính tr 39, thiếu nữ tắm trắng - Bài hoạ
để trước xong qua... cám ơn cháu nhiều./-
---------------
Phạm Bá Chiểu
Ngày gửi: 10/04/2022 19:14
Cảm ơn nhà thơ BÀO NHƯ HỒ- GÒ CÔNG đã ghé thăm và để lại thơ hay

Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường (PBC)

Ba miền bán phấn buôn hương...
Trang hoàng hoa hậu vấn vươn bệnh gì?!
"Si đa" biến chứng nan y!!
Bác chê thầy chạy lầm lỳ mãi dâm!!!

TXGC, ngày 13/04/2022
NT BNH GGCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Thuận Nghịch Đọc
TỰ THUẬT

1.
"GÒ Công" quý bạn có Bào HỒ!!!
Xướng hoạ xưa nay thích điểm TÔ...
TÔ thắm "luật Đường" thi sáng* ý,
Ý tươi "năm vận" đẹp vần THƠ.
THƠ hoà mộc mạc tình ưu ái,
Ái hữu thân thương nghĩa bến BỜ.
BỜ cõi vẻ vang trân trọng nhất...
CƠ Trời Phúc Lộc Thọ huyền CƠ!!!

2.
CƠ huyền Thọ Lộc Phúc Trời CƠ!!!
Nhất trọng trân vang vẻ cõi BỜ...
BỜ bến nghĩa thương thân hữu ái,
Ái ưu tình mạc mộc hoà THƠ.
THƠ vần đẹp "vận năm" tươi ý,
Ý sáng* thi "Đường luật" thắm TÔ.
TÔ điểm thích nay xưa hoạ xướng...
HỒ Bào có bạn quý "Công GÒ"!!!

* sáng = sáng tác.

TXGC, ngày 16/04/2022
NT BNH GCTG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối