Trang trong tổng số 97 trang (964 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97]

Ảnh đại diện

vũ thị hồng

NÊN TRÁNH

Nên tránh điều gì hãy tránh xa
Tiểu nhân thiên hạ rất nhiều a
Ở trong thân thiết như còn có
Tại ngoại đồng bào quả thật đa
Đố kị tranh khôn người dốt nát
Tham lam ích kỉ kẻ lang sa
Thiên nhiên tươi đẹp luôn là bạn
Chia sẻ ân tình thoả chí ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

TÌNH CỦA QUAN CÔNG

Tình của Quan Công đáng trọng sao
Hứa Xương Tào Tháo biệt năm nào
Hai người gặp lại trong oan nghiệt
Bao kẻ ở đời mãi xướng cao
Thà chết chứ không người bội nghĩa
Dù vong chẳng chịu giống loài ngao
Chữ tình chữ nghĩa luôn sâu nặng
Chẳng hổ thanh danh bậc kiệt hào !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

KHÔNG GIAN

Tuổi tre không gian đã rộng rồi
Già thì nên hẹp lại mà thôi
Đông tây nam bắc xưa từng trải
Sông biển núi đồi trước đã chơi
Tĩnh trí tồn thần nên gắng luyện
Tu tâm dưỡng tính để lo đời
Một miền Tây Trúc xa vời vợi
Mong muốn làm sao đến được nơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CÁC BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Bài Xướng
VUI XUÂN KỶ HỢI!

Xuân đi xuân đến biết bao lần?
Vẫn rộn đất trời nhạc réo ngân.
Khoe sắc đào hồng, lòng ấp ủ
Phơi màu mai thắm, dạ tần ngần.
Bạn bè rôm rả, vui thơ rượu
Con cháu quẩn quanh, rộn áo quần.
Nảy tứ thơ vui ca đất nước
Bắc Nam rầm rập cuộc hành quân...

Giáp Tết Kỷ Hợi
Phùng Thị Hồng Vân

Bài Hoà
MỪNG XUÂN CHÚC TẾT
NIÊN KỶ HỢI - NĂM 2019
(Nhị Bản Liên Hoàn)

XUÂN đến rồi qua biết mấy lần!?!
XUÂN yên vui khoẻ hữu tài ngân...
XUÂN mừng hàn sĩ - danh "trong" sạch,
XUÂN chúc hiền nhân - đức "trắng" ngần.
XUÂN "số" ngập tràn - người xúm xít,
XUÂN "đề" rần rộ - chúng quây quần.
XUÂN về Kỷ Hợi tân Nguyên Đán...
XUÂN cả Trời vang hát (ca) Tiến Quân*!!!

TẾT cả Trời vang hát (ca) Tiến Quân*!!!
TẾT về chi xiết hội quây quần...
TẾT gia đoàn tụ - gia tươi thắm,
TẾT quyến ấm an - quyến sáng ngần.
TẾT khoẻ Phúc đa - nhiều Lộc quý,
TẾT vui trường Thọ - lắm kim ngân.
TẾT huy hoàng ánh ngời lan toả...
TẾT đến rồi qua biết mấy lần!?!

15/01/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

* - Bài Tiến Quân Ca ( Quốc Ca)
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 97 trang (964 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97]