Trang trong tổng số 70 trang (693 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70]

Ảnh đại diện

vũ thị hồng

CŨNG ĐA TRUÂN

Hồng nhan chẳng phải cũng đa truân
Yêu đã lắm phen, đa mấy lần
Bản tính đa tình nên thế đó
Chân tâm trọng đạo biết chia phân
Yêu không phải xấu nhưng cần chọn
Thương cũng có bờ phải lọc dần
Người đời luôn hợm mình nên biết
Đừng có u mê sẽ thiệt thân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

HÒ HẸN

Hò hẹn mà sao chẳng tới thăm
Bạn bè xa cách đã bao năm
Tình như gió thoảng cơn nồm lại
Nghĩa tựa nước trôi cuốn biệt tăm
Năm tháng cuộc đời bao biến đổi
Thời gian nỗi nhớ  mấy xa xăm
Tình còn đôi chút trong tâm khảm
Ta hãy vì nhau cố gắng chăm !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

MỘT ĐOÁ HỒNG NHUNG

Một đoá hồng nhung thật mượt mà
Trong em hàm chứa sự kiêu sa
Xuân về thấm đậm mưa giăng bụi
Khách đến hoà vui động cánh tà
Cùng với đầu cành dăm bẩy nụ
Hoà theo tận gốc lá la đà
Yêu hoa anh hiểu lòng hoa lắm
Hoa hãy vì anh mãi thắm nhà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 70 trang (693 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70]