Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Đặng Quang Long
 
     MONG MUỐN
         Họa “Thỏa Niềm Mong” của Phương Nam

Muốn lắm nhưng mà cứ nói không
Thư ai viết ngắn chỉ mươi dòng
Người đi sao rụng buồn đêm tối
Kẻ đợi thuyền về lạnh bến sông
Thảng thốt chòm mây khi nắng Hạ
Giật mình ngọn cỏ lúc mưa đông
Hoa tình thẹn mãi còn chưa nở
Lặng lẽ canh dài thức mỏi mong.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang Chính

       CHỜ  MONG

Ngày đầu  gặp gỡ  vẫn còn không
Thơ  viết  về ai   có  mấy dòng
Nữ  sĩ  năm  canh  sầu  nhạc  suối
Thi  nhân sáu khắc  tủi  lời  sông
Chuột  , dê  ngơ  ngẩn   nhìn  vườn hạ
Chồn , cáo  thập  thò     ngó  ngõ  đông
Đợi  mãi  hoa tình  sao  chửa nở
Để  lòng  sơn  nữ  cứ  chờ  mong .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Lê Nghĩa

       DIỆU KỲ


Làm nên sống động vật vô chi
Khối óc bàn tay thật diệu kỳ
Gốc mục đục mài thành trúc tước
Cành non uốn tỉa hóa long li
Mảnh trai khảm khéo cho tùng lộc
Vỏ hến gắn tài được phượng quy
Có cảnh tứ linh từ loại ấy
Trên đời đâu có thứ quăng đi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang Chính

          TRÂN  TRỌNG   
                   Họa  bài DIỆU  KỲ  của Lê Nghĩa

Thơ  ấu ai nào   đã  biết  chi
Cuộc  đời  phong phú   lại  ly  kỳ
Khéo  tay  đục  gỗ  thành  chim tước
Tinh  mắt  khảm  trai  hóa  phụng , ly
Vỏ    ốc    long  lanh    hình    trúc  , lộc
Mảnh  trai  lấp  lánh  dáng  long , quy
Tứ  linh  ,  tứ  quý   bao  tranh  đẹp
Trân  trọng , nâng  niu  , chớ  bỏ  đi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang  Chính

     CHUYỆN  Ở  PHỦ

Có  lão  dê  già   đớp  lá  hôi
Thấy  mùi  cỏ  mật  dạ  bồi  hồi
To còi  : - Để  đấy !  oai  khua  mép
Lớn  tiếng  be be -  sĩ   múa  môi
Giễu  võ   vung  tiền  bay  khắp  chốn
Giương  oai quẳng sách  đến muôn nơi
Nắng  mưa  chẳng  ngại  đi  ăn  vụng
Gặp  bức tường  cao  phải lủi  thôi .https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ07G4paMyCW8istPobAC_xX6nj4jMrZ9Zp5Q2Gjmc8TW3Ov5HN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Hồ văn Phú


      CHỚ  PHỚT  LỜI

Nhìn thấy cảnh đời  họa cái chơi
Thói hư  tật  xấu   diễn nhiều nơi
Đầu xanh  “sống thử”  như chồng  vợ
Tóc  bạc  nhuộm  màu  giống chíp hôi
Bất  chấp  lời  đồn ,  cha  mẹ  mắng
Sợ  chi  miệng  thế  họ  chê  cười
Này  này  ta  bảo  cho  mà  biết
Chấm  dứt  ngay  đi  chớ  phớt  lời!Quang Chính

            HỐI   HẬN

Xem  kìa  sân  khấu  lắm trò chơi
Tật  xấu  thói  hư  có  khắp nơi
Bán   chức  mua   danh  tràn  vị  thối
Nịnh  trên   nạt  dưới   bốc  mùi  hôi
Quan  to  vợ  bé   không  lo  tiếng
Sếp  lớn    bồ  non   chẳng sợ cười
Tiền  bạc  của  công  ông  chiếm  đoạt
Vào  tù  hối  hận  chẳng  nghe  lời .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Hàn Sĩ

      THẤT TÌNH

Lãng mạn tính trời khiến dại si
Yêu thương nông nỗi chẳng thêm gì
Nhiều đêm khóc tủi vì thương nhớ
Lắm buổi nấc hờn bởi giận bi
Lặng lẽ một mình vùi góc tối
Xót xa đơn mộng uống vài li
Ngoái về kỷ niệm lòng đau thắt
Người hỡi thất tình chả thiết chi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang Chính

  
    VỀ  THÔI

Vòng  yêu   luẩn quẩn   rõ  ngu  si
Thương trộm  nhớ thầm  có  được gì
Chuốc   giận  đôi  lần   cùng  oán trách
Mua  vui   một  thoáng    lại    sầu  bi
Giọt   tình   lắc   nhẹ    không  đầy  bát
Chén  đắng  đổ nhanh  chẳng  cạn  ly
Thôi   hãy   trở   về    cùng   tổ   ấm
Chớ  nên  mơ  mộng   mãi  làm  chi  .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Đặng Quang Long


     NGÕ NHỎ AI VỀ


Ngõ nhỏ ai về gió thả mưa
Môi son má phấn bợt sương lùa
Đêm ngầu vắng khách tâm buồn quá !
Sớm lạnh thưa tình dạ sướng chưa ?
Chỉ thấy muôn ngày toàn quả đắng
Còn trông mấy vụ những hương lừa
Nào ai thấu hiểu vầng trăng khóc
Để thấy thương vào một cõi xưa.


                                                     
 Quang Chính

           THƯƠNG MỘT ĐỜI HOA
                  

Đồi  chè anh đến bỗng  tạnh mưa
Thương  giọt  đời  ai   bị  gió lùa
Tô  mới  môi  son   nhìn  thích thú
Làm tươi   má phấn  hỏi  vui  chưa
Chục năm  gối chiếc   tình  gian dối
Trăm  tháng chăn đơn  nghĩa  lọc lừa
Thương một đời hoa  bên suối cạn
Để vầng trăng khóc  ướt  vườn  xưa .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang Chính

          CHẤM  DỨT  NGAY

“Đằng giang tự cổ  huyết do hồng”   *
Lời  bậc  tiền  nhân  có nhớ không ?
Ôm mộng  bá quyền  khoe tướng  lắm
Dã  tâm  bành trướng  cậy quân đông
Liễu Thăng  thủ  cấp  rơi  khe  núi
Giặc Thoát  thân  run  rúc ống đồng  **
Hãy  chấm dứt ngay  trò  lấn  biển
Giàn  khoan  tàu chiến  với vòi rồng .


                              Ngày 03/6/2014

*Một vế đối nổi tiếng của sứ thần Giang Văn Minh nước Nam với vua  nhà Minh Trung Quốc :
                      “Đồng  trụ  chí kim   đài   dĩ  lục
                  Đằng giang tự cổ  huyết do hồng”


   ** Tướng giặc Thoát Hoan thua đau phải chui vào ống đồng trốn chạy .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối