Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tâm Bão

Cách cố gắng ép vần làm cho lục bát gặp sạn vì thế:
Ở đây là những câu thơ không ép vần của lục bát nhưng vấn thuận miệng và vẫn hay của thơ lục bát.
Vì sự phát triển của thơ lục bát mới các thành viên đóng góp các câu thơ ít nhiều cứ khác vần đã để làm tăng lên khả năng biến hoá trong con chữ của dân tộc.
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Xin mở đầu bằng câu của bác Du

cỏ non xanh rợn chân trời
cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

dưới trăng quyên đã gọi hè
đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông (Bác Du)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

sen tàn cúc lại nở hoa
sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân (Bác Du)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cái này có phải là chủ đề thơ thành viên- thơ mới không Dũng? Nếu em muốn đàm luận về vấn đề này, chị nghĩ em sang chỗ Diễn đàn Văn học- ngôn ngữ hoặc Thảo luận chung  thì đúng hơn!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Nguyệt Thu đã viết:
Cái này có phải là chủ đề thơ thành viên- thơ mới không Dũng? Nếu em muốn đàm luận về vấn đề này, chị nghĩ em sang chỗ Diễn đàn Văn học- ngôn ngữ hoặc Thảo luận chung  thì đúng hơn!:)
Ở đây là chỗ sáng tác những câu kiểu mới mà chị, thành viên tập sáng tác cách không cố ép vần thì mới làm cho nền thơ Việt Nam tăng thêm chị ạ
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Những cái này gọi là thông vận chứ ko phải là không hợp vần. Hợp vần không có nghĩa là vần phải đúng từng chữ. Nói câu trong Truyện Kiều không hợp vần mà cũng được sao. (tôi nhớ không nhầm đọc ở đâu đó, trong toàn bộ Truyện Kiều chỉ có 4 chỗ là cưỡng vận mà thôi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Điệp đã viết:
Những cái này gọi là thông vận chứ ko phải là không hợp vần.
thông vần, thế nào là cùng vần giả sử như vần "trời" và "vài" thì sao nhỉ. Nó không cùng vần mà, theo tớ là thế ...chỉ là thuận vần thôi. Nhẩm rồi, tôi thấy đó mới là cái tài của Bác Du chứ, cứ đơn giản không gượng ép mà vẫn hay vẫn thuận.
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

sáng ai lấp lánh bên thềm
câu thơ bay lững trên nền trời vương (chị nào ở Thanh Hóa ấy để tớ nhớ lại sau)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khao khát được đóng góp cho sự phát triển của nền thơ ca Việt Nam là chính đáng, dù đó là vấn đề không đơn giản chút nào! Vậy thì em sửa lại chủ đề Thơ đi, tên chủ đề này không phù hợp với Diễn đàn Thơ thành viên. Vả lại, chị chỉ thấy em đưa thơ của Nguyễn Du lên thôi, có thấy thơ sáng tác đâu?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối