Mộng dế

Anh em ngàn vạn được sinh ra
Kẻ béo người gầy lại khác cha !
Nhưng chí cơ đồ chung ổ trứng
Mộng to thủơ nhỏ một sơn hà

Nở ra đen đỏ khác nhiều màu
Lúc nhúc lủi chui những đám rau
Yếu ớt thân mềm đi tứ phía
Chim, gà mừng tiệc cứ tranh nhau

Mất, còn quy luật mãi triền miên
Phát triển được thì thoát đảo điên
Nhu nhược đành cam mồi vổ béo
Can trường đạp khó sống ngang nhiên

Tháng đông một xó đợi ngày xuân
Mưa bụi bay bay cất tiếng ngân
Ươm lá cỏ xanh cùng chí khí !
Vọng vang toe toét dãy phong vân

Nhe càng, dang cánh ngất hùng tâm
Rữa sạch nhục xưa thủơ cúi gầm
Thất thế đừng xem thường tuấn kiệt
Đợi thời quân tử có bao năm

Khoan thai dạo bước cảnh giang sang
Mỹ nữ khi xưa chẳng ngó ngàng
Nay chật đầy cung, nhưng lãnh cảm
Cười đời tráo trở nghẹn lời than !

Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...