Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Một đỉnh thanh quang mở chợ xuân,
Ngư thôn tịch tịch  chiếu hồng luân .
Vãn chung  pha khói lừng kim giới ,
Mộ tuyết  rây  hoa lạt thủy tân .
Mưa tưới đêm thâu khơi ánh ngọc,
Nguyệt soi thu rạng dãi bầu ngân .
Bình sa  nhạn tới thêm kì lệ ,
Buồm khách xa về thuận gió nhân .
(Trích tư liệu TV)

Thiềng Đức viết
Tiêu Tương tám cảnh

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

22/7/2007
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tôn)

'Tiêu tương bát cảnh' gồm có:
1-Sơn thị tình lam (Chợ cạnh núi, trời tạnh mù)
2-Ngư thôn tịch chiếu (Thôn chài bóng chiều giọi)
3-Giang thiên mộ tuyết (TrờI ánh nước, tuyết chiều hôm)
4-Yên tự vãn chung (Chùa pha khói, chuông ban tối)
5-Bình sa lạc nhạn (Bãi cát phẳng, đàn nhạn sa)
6-Viễn phố qui phàm (Thuyền trong buồm về bến xa)
7-Tiêu tương dạ vũ (Mưa đêm trên sông Tiêu Tương)
8-Động Đình thu nguyệt (Trăng thu trên hồ Động Đình)
(Theo Tập thơ Lê Thánh Tông & Hội Tao Đàn
do Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn và giới thiệu
-Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM -3/2000)
-Xin giúp bổ sung 8 bài nguyên tác...
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-2 bài thơ/ 2 vị vua minh quân...

Vua Phật Trần Nhân Tông (1258-1308)

Thái tử Trần Khâm niên Thiệu Bảo
Nhân Tông vua Phật thật anh hùng
Hai lần Mông Cổ sang xâm lấn       (1)
Sáu trận nước Nam lập chiến công (2)
Yên Tử danh sơn xây thánh địa
Trúc Lâm thiền phái lập môn tông
Rỡ ràng ân đức như trời biển
Cảm niệm muôn dân một tấc lòng…

Thiềng Đức/Quý Đức-11/7/2007
(1)Dưới đời vua Trần Nhân Tông
(2)I-Hàm Tử,Chương Dương,Tây Kết,Vạn Kiếp,
 II-Vân Đồn, Bạch Đằng
--------------------------
Tiêu Tương tám cảnh
(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương
của Vua Lê Thánh Tôn)

Phố núi trong mưa khuất dưới xa
Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà
Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng
Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa
Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc
Lái đò mong lữ khách tình ca
Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng
Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

Thiềng Đức-22/7/2007
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Đây là 8 bài thơ của vua Trần Nhân Tông:
Sơn thị tình lam: http://www.thivien.net/vi...ID=QVTCn3kQEuaaYORoNOXdaA
Ngư thôn tịch chiếu: http://www.thivien.net/vi...ID=4WVDQho4IxMAyxNHxJxsYA
Giang biên mộ tuyết: http://www.thivien.net/vi...ID=QU4C06RTDOTzyhcMF1Px8A
Yên tự hàn chung: http://www.thivien.net/vi...ID=8S_XsXE-K4RN4oaEOc9K3w
Bình sa lạc nhạn: http://www.thivien.net/vi...ID=Nk1oHOWAfxX0Jf-n_BtYow
Viễn phố quy phàm: http://www.thivien.net/vi...ID=bB3FuiXCLU_xQ8jQrVq9ww
Động Đình thu nguyệt: http://www.thivien.net/vi...ID=omakgM2rISjmyF3I8f9obQ
Tiêu Tương dạ vũ: http://www.thivien.net/vi...ID=63n4DmDBqox64EAKZaks_w

Tiêu Tương bát cảnh là đề tài quen thuộc trong nghệ thuật Trung Quốc, nhất là hội hoạ và thơ phú.

Chủ đề này cháu nghĩ chuyển sang phần thơ thành viên thì thích hợp hơn, dù sao cũng là thơ cảm tác.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Cám ơn cháu ĐLH...Đúng là bác cần gì thì có cháu giúp ngay...
Văn học thì mênh mông, bác biết tới đâu thì chơi tới đó và
nhờ TV bổ sung từ từ. Bác cũng có ý là không ở đâu bằng TV.
-Bài thơ Tiêu Tương là của vua Lê Thánh Tông.
Bác muốn viết về 2 vị vua minh quân mà bác cảm giác trước.
Tư từ sẽ viết về các vị khác, đặc biệt giỏi về văn học.
Đề tài này còn rộng mở và thuộc về lịch sử.
-Bác đã copy 2 bài về room Thơ Đường luật.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

'Tiêu tương bát cảnh' gồm có:

Bài 1-Sơn thị tình lam
(Chợ cạnh núi, trời tạnh mù)
(Chợ cạnh núi lúc tạnh mù)

Non mở bình phong tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục in cây.
Cá tươi xâu liễu người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

2-Ngư thôn tịch chiếu
(Thôn chài bóng chiều giọi)
(Ánh chiều rọi vào xóm chài lưới)

Lụp xụp bên giang bảy tám nhà,
Trời thâu bóng ác dãi tha la,
Chan chan thuyền đỗ đầu ghềnh liễu,
San sát chài phơi cuối vụng hoa.
Pha khói chim về cây điểm phấn,
Thoáng dòng cá hớp nước tuôn là.
Có người đợi nguyệt chèo khoan gác,
Nước Thương Lương một tiếng ca.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

3-Giang thiên mộ tuyết
(Trời ánh nước, tuyết chiều hôm)
(Tuyết buổi chiều ở trên sông)

Nghi ngút ngàn Tương bóng ác thâu,
Trời hòa  có tuyết cảnh thêm mầu.
Hư không vẩy khắp hoa nghìn khóm,
Thế giới đông nên ngọc một bầu .
Buồm chiếu phau phau thuyền chở nguyệt,
Áo tơi sù sụ khách ngồi câu.
Đầu Ngô, cuối Sở từng đi lại,
Viếng hỏi Quân Sơn  ấy ở đâu ?
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

4-Yên tự vãn chung
(Chùa pha khói, chuông ban tối)
(Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói)

Khói lục vây thành, thế giới tiên,
Chuông đâu ban tối tỏ cơ thiền.
Pha sương một tiếng người cài cửa,
Nện nguyệt ba canh khách nổi thuyền,
Ngước mặt xem, ngờ những nước,
Cong tai mảng, mới hay chiền.
Ít nhiều nhân ngã chưng khi ấy,
Giũ lâng lâng hết mọi duyên.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

5-Bình sa lạc nhạn
(Bãi cát phẳng, đàn nhạn sa)
(Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng)
Than thán ngàn Tương cát một doi,
Trên không man mác trận nhàn thoi.
Ngàn hiu gió, cái bay lẻ,
Nước rặc lui, hàng đỗ đôi.
Vàng khắp ruộng thu ăn dễ đủ,
Bạc in bãi sở chén thưa rồi.
Đệm hoa đầm ấm khi nằm, thức,
Khăn khắn nào quên đạo chúa tôi.
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

6-Viễn phố qui phàm
(Thuyền trong buồm về bến xa)
(Thuyền buồm ở bến xa trở về)

Bãi tạnh thuyền ai bóng liễu dời,
Buồm về năm nứm mé bên nơi.
Lèo ăn gió, dầu dùi thẳng,
Cánh phơi mây, mặc lộng khơi!
Thuyền tếch thênh thênh chèo nhẹ nhẹ,
Khói tan thức thức lục hơi hơi.
Có người thác hứng chưng khi ấy,
Nước Sở, sông Ngô mặc vẽ vời!
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối