Đón xuân một chút cỏn còn con
Hết tết mà sao tết... vẫn còn
Ngõ trước bầu cua người rậm rịch
Sân sau xập xám kẻ men mon
Anh kia khát nước hoài không đỏ
Chị nọ say men mãi chẳng son.
Ngày tết vui xuân, vui chút chút
Lậm vô ghê lắm... cắc không còn!


01.02.2009
KVP