Sao thế!!? đành sao tắt lửa lòng
Sao đành gọi gió gợi sầu đông
Tái tê xương thịt đau thân xác
Lạnh lẽo tim gan buốt nỗi lòng,
Những tưởng đồng tâm dư hóa thiếu
Nào ngờ tương cảm có như không.
Nếu muốn vẹn chung câu tình nghĩa
Giữ ấm cho nhau chút lửa lòng

  KVP