Tên bài thơ: Tùng Sơn
Tác giả: Vũ Dy (Việt Nam)
Gửi bởi Bỉ Hao
Ngày gửi: 09/01/2024 14:52
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: không cung cấp nguồn tham khảoKhông còn ai trong ngày đi tịch mịch
mây huyền vi bay
bỏ ta giữa chiều gô tích

Ai mang mùa đông theo chiều nay
không nghe chuông người về lễ trọng
nghe nắng reo trên tường gạch lở
nghe rêu chìm trong đá
lá chìm trong cây

Ta ngồi xuyên không
về trăm năm cũ
...


Chú thích:
22.12.2022

(Bài viết được gửi tự động)