Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

'ĐẦU GỐI ĐẦU GỐI, ĐẦU GỐI LÀ GỐI'
'MẮT MƠ MẮT MƠ, MẮT MƠ LÀ MƠ'

Đối thế này có lẽ...tạm được. Còn:

'khách sạn ông Sành trên đồi Sỏi'
'bức tượng bà Đanh làm bằng Đá

thì chưa được chỉnh lắm, bởi vế ra có ý rất rõ: sạn, sành, sỏi = (vật liệu)đá các loại cỡ, đồng thời lại chỉ rõ tên và địa danh riêng: Khách sạn (của) ông Sành (xây dựng, toạ lạc)trên đồi Sỏi. Vế đối mới chỉ đối ý thôi...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Thố

Người ở trọ trần gian đã viết:
Đêm qua mất điện, nóng quá, đem chiếu trải ra sân mà nằm ngủ.Trời cho một câu đối nhưng chả biết đối thế nào
Nhờ chư vị thần tiên trợ giúp cho bỉ nhân

"Đầu gối đầu gối, đầu gối là gối".
cháu chẳng biết luật đối như thế nào . ai chỉ cho cháu với.
cháo đối thế này được không?
hoàng hôn hoàng hôn, hoàng hôn là hôn.
hay ra vế đối như thế này được không?
hoàng hôn hoàng hôn, hoàng hôn hôn hoàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Người ở trọ trần gian đã viết:
Đêm qua mất điện, nóng quá, đem chiếu trải ra sân mà nằm ngủ.Trời cho một câu đối nhưng chả biết đối thế nào
Nhờ chư vị thần tiên trợ giúp cho bỉ nhân

"Đầu gối đầu gối, đầu gối là gối"
Cả đêm ngồi tìm cái tên để đặt mà cứ trùng miết, thôi thì cho nó cái tên là "đặt tên" vậy!
tự nhiên lại nhớ ra cái câu đối này, cũng thú vị :D

đầu gối đầu gối, đầu gối là gối
đặt tên đặt tên, đặt tên là tên
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]