Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Tâm hồn người…
Tên nguyên gốc: Чем ниже…
Tác giả: Omar Khayyám (Ba Tư)
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:38
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: cần thêm thông tin số thứ tự hoặc tiêu đề gốcNguyên bản:
Chưa có

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:38Tâm hồn người càng thấp kém bao nhiêu,
Cái mũi lại vênh vao cao chừng ấy.
Mũi dướn mãi nhoi lên tầm cao mới,
Tâm hồn không thể vươn tới, dù cố theo.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Không rõ
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:39Чем ниже человек душой,
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
Куда душою не дорос.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]