Thiên Sầu
Chú cánh cam bò trên lá dâu,
Quanh co bò mãi biết về đâu.
Một nửa hoàng hôn dần buông xuống,
Vòng vo chú vẽ chữ "Thiên Sầu".
Trần thế có còn ai, nghe lời ta và lá ?