THƠ CẢM ƠN BẠN NGUYỄN - HOÀNG!

Cảm ơn chia sẻ Nguyễn Gia Hoàng!!!
Buồn thảm trôi qua tiếng thở than...
Giao hảo bạn bầu - tình mãi đậm,
Thân thương ưu ái - nghĩa còn vang.
Vần thơ tô điểm - hoa đầy ngập,
Trí thức dồi trau - quý quá tràn.
Đôi chữ "Phân Ưu" trân trọng nhỉ!
Sầu vơi lưu luyến Nguyễn Gia Hoàng!!!

Sầu vơi lưu luyến Nguyễn Gia Hoàng!!!
Gắn bó chúng ta thắm thiết tràn...
Mới biết ngại e - gìn ý tứ,
Quen rồi thoải mái - chuyện đời vang.
"Nhà tôi" nằm đấy - buồn đi biệt,
Cám cảnh ngồi đây - nhớ đến than.
Thương tiếc bể tình đa xướng hoạ...
Cảm ơn chia sẻ Nguyễn Gia Hoàng!!!

05/01/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần