Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Pang De

Ba ngày rồi, tại hạ rảnh rỗi tìm đọc thơ đây đó trên cõi mạng cốt để tiêu sầu, thì tình cờ đọc phải bài thứ ba trong ba bài Niệm tích du của Đỗ Mục... Từ đó, mới kiếm đọc hết cả ba bài Niệm tích du của Đỗ Mục, cùng với bài thơ của Lý Bạch được nhắc đến trong đến Niệm tích du kỳ tam là bài Du Thủy Tây giản Trịnh Minh phủ. Vậy tại hạ xin phép đăng cả nguyên bản bốn bài thơ nên đây, và thêm phần dịch thơ của Niệm tích du kỳ tam, bài mà tại hạ ít nhiều cũng thấy thích nhất trong cả bốn bài. Ba bài còn lại, nếu các tiền bối cùng hảo hữu nào có nhã hứng thì mong dịch giúp vậy.

Khả năng của tại hạ thực ra chỉ dừng ở mức tra tự điển Hán Việt, vậy nếu có sơ suất gì mong các tiền bối cùng hảo hữu chỉ giáo cho. Lý do để tại hạ mạo muội đăng bài có lẽ phần nào bởi chút lòng mến mộ với Hán thi, phần nào nữa không biết có phải bởi giờ đang là mùa thu…


念昔游三首

其一

十載飄然繩檢外,
樽前自獻自為酬。
秋山春雨閑吟處,
倚徧江南寺寺樓。

其二

雲門寺外逢猛雨,
林黑山高雨腳長。
曾奉郊宮為近侍,
分明㩳㩳羽林槍。

其三

李白題詩水西寺,
古木回巖樓閣風。
半醒半醉游三日,
紅白花開山雨中。

杜牧

Niệm tích du tam thủ

Kỳ 1

Thập tái phiêu nhiên thằng kiểm ngoại
Tôn tiền tự hiến tự vi thù
Thu san xuân vũ nhàn ngâm xứ
Ỷ biến Giang Nam tự tự lâu

Kỳ 2

Vân môn tự ngoại phùng mãnh vũ
Lâm hắc san cao vũ cước trường
Tằng phụng giao cung vi cận thị
Phân minh tủng tủng vũ lâm thương

Kỳ 3

Lý Bạch đề thi Thủy Tây tự
Cổ mộc hồi nham lâu các phong
Bán tỉnh bán túy du tam nhật
Hồng bạch hoa khai sơn vũ trung

Đỗ Mục


游水西簡鄭明府

天宮水西寺,雲錦照東郭。清湍鳴回溪,綠水繞飛閣。
涼風日瀟灑,幽客時憩泊。五月思貂裘,謂言秋霜落。
石蘿引古蔓,岸筍開新籜。吟玩空復情,相思爾佳作。
鄭公詩人秀,逸韻宏寥廓。何當一來游,愜我雪山諾。

李白

Du Thủy Tây giản Trịnh Minh phủ

Thiên cung Thủy Tây tự
Vân cẩm chiếu đông quách
Thanh thoan minh hồi khê
Lục thủy nhiễu phi các.
Lương phong nhật tiêu sái
U khách thời khế bạc
Ngũ nguyệt tư điêu cừu
Vị ngôn thu sương lạc.
Thạch la dẫn cổ mạn
Ngạn duẩn khai tân thác
Ngâm ngoạn không phục tình
Tương tư nhĩ giai tác.
Trịnh công thi nhân tú
Dật vận hoành liêu khuếch
Hà đương nhất lai du
Khiếp ngã tuyết sơn nặc.

Lý Bạch
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pang De

念昔游三首其三

李白題詩水西寺, 古木回巖樓閣風。
半醒半醉游三日, 紅白花開山雨中。

杜牧

Niệm tích du tam thủ kỳ 3

Lý Bạch đề thi Thủy Tây tự
Cổ mộc hồi nham lâu các phong
Bán tỉnh bán túy du tam nhật
Hồng bạch hoa khai sơn vũ trung

Đỗ Mục

Thủy Tây tự: Sách Giang Nam thông chí, Vương Kỳ chú dẫn "Núi Thủy Tây, tại phủ Ninh Quốc, huyện Kính, tỉnh An Huy, về phía tây 5 dặm. Thời trước dựng nên ba ngôi chùa Bảo Thắng, Sùng Khánh và Bạch Vân. Bảo Thắng tức là Thủy Tây tự, Bạch vân tức là Thủy Tây thủ tự, Sùng Khánh tức là thiên cung Thủy Tây tự. Thủy Tây tự mà Đỗ Mục nói tới là thiên cung Thủy Tây tự. Lý Bạch từng ngao du qua nơi này và có để lại một bài thơ tên là “Du Thủy Tây giản Trịnh Minh phủ”, mở đầu với hai câu “Thiên cung Thủy Tây tự, vân cẩm chiếu đông quách.”

* Dịch nghĩa:

Lý Bạch từng đề thơ tại (thiên cung) Thủy Tây tự,
Những cái cây xưa (còn) bao quanh núi cao, ngọn gió (còn thổi qua) các phòng lầu.
(Ta) nửa say nửa tỉnh, dạo chơi (đã) ba ngày,
(Thì thấy) những bông hoa màu trắng màu hồng nở ra trong cơn mưa trên núi.

* Dịch thơ:

Nhớ lại những cuộc đi chơi ngày trước (3)

Lý Bạch đề thơ Thủy Tây cung,
Cây xưa quây núi gió lầu phòng.
Nửa say nửa tỉnh ba hôm dạo,
Hoa núi trong mưa nở trắng hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]