Trang trong tổng số 9 trang (82 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

Thơ Lê Xuân:
Người thơ say đắm cây rừng
Cảm tình cây phố e chừng nhạt phai
Chơi cùng lim, lát, cẩm lai
Để bằng lăng phố nở hoài hoa thương!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

LÊ XUÂN:

Nghe mưa lòng những thương đời
Chẳng hay người ở bên trời có mưa?

VƯƠNG KIỀU ANH:

Mưa chòng chành ướt giấc mơ
Cầu trời phương ấy mưa thơ không nhoè !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (82 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]