Trang trong tổng số 17 trang (165 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17]

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nghệ thuật vị gì?

Những bài thơ tào lao, vô nghĩa
Những thi sỹ ích kỷ, vô duyên
Chẳng có thời đại nào tham thế
Vị danh, vị kỷ, vị đồng tiền.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn KhỉNhạy cảm & Đụng chạm

Nếu lẩn tránh những vấn đề nhạy cảm
Và lo âu, ngại đụng chạm, quệt va
Thì chỉ còn một vấn đề vô cảm
Và một mình, một bóng, một đường ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
Nghệ thuật vị gì?

Những bài thơ tào lao, vô nghĩa
Những thi sỹ ích kỷ, vô duyên
Chẳng có thời đại nào tham thế
Vị danh, vị kỷ, vị đồng tiền.
Đương thời tiền ở ngôi cao
Muốn nhiều, danh chức...cướp vào thật nhanh.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:


Nhạy cảm & Đụng chạm

Nếu lẩn tránh những vấn đề nhạy cảm
Và lo âu, ngại đụng chạm, quệt va
Thì chỉ còn một vấn đề vô cảm
Và một mình, một bóng, một đường ta.
Hãy lên Hy Mã Lạp Sơn
Góc riêng chọn chỗ chẳng còn ngại va...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kikimora

Kịch kém

Trông kìa lũ ngọng diễn tuồng chơi
Kẻ xướng người tung thấy nực cười
Ruột thịt nay thành cô trót lưỡi
Thân tình biến thể cậu đầu môi
Càng ca cốt chuyện càng thêm dở
Cố múa văn chương chẳng bớt tồi
Lặng lẽ chìm vào dòng uế uấy
Bày trò giả dối giữa dòng trôi.

Tặng một người bạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (165 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17]