Trang trong tổng số 46 trang (456 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TÌNH TRINH NỮ
(Nđt)

Lặng lẽ bên đường trổ sắc xanh
Duyên thầm vẽ cảnh dệt hồn tranh
Chờ ong để mắt ngày khơi nhuỵ
Đợi bướm lưu tâm buổi dỡn cành
Khổ nỗi vườn không từng đoạn khắc
Đau niềm bóng lẻ những tàn canh
Ơn đời giữ được niềm trinh hạnh
Nữ dáng huyền thơ toả mộng lành

PNV

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

CƠM THIẾU RAU

Mấy bữa cơm phèo…chẳng ngọn rau
Đêm nằm ngóng mãi dậu nhà sau
Mong hành cậy đất vươn vài khóm
Ước cải vờn sương trổ mấy tàu
Lại ủ dưa cà thôi gắng đợi
Thêm chành mắm ruột cố mà chau
Chờ khi đẫy vụ tha hồ hái
Sái miệng…quai hàm sẽ hết đau

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

THU NHỚ
Hoạ tá vận và bộ vận bài
CHIỀU THU NHỚ BẠN
Thơ Vĩnh Lưu
(Thuận nghịch đoc)

Tràn loang bóng rủ lá buông dầy
Mãi khóc Thu về cuộn gió mây
Than trách Dế buồn…Ve ngóng bạn
Xót hờn tâm tủi…Nắng dìm cây
Làng ven dấu nẻo choàng mưa ám
Ngõ cuối giăng sương toả khói vầy
Ngàn nhớ cỏ hoa phơi cánh nhuộm
Sang mùa tiễn Hạ dõi hồn ngây

*
Ngây hồn dõi Hạ tiễn mùa sang
Nhuộm cánh phơi hoa cỏ nhớ ngàn
Vầy khói toả sương giăng cuối ngõ
Ám mưa choàng nẻo dấu ven làng
Cây dìm Nắng tủi…Tâm hờn xót
Bạn ngóng Ve buồn…Dế trách than
Mây gió cuộn về Thu khóc mãi
Dầy buông lá rủ bóng loang tràn
Phạm Ngọc Vĩnh


&


CHIỀU THU NHỚ BẠN
Bài Xướng
Thuận Nghịch độc
Vàng thu cảnh muộn ráng chiều mây
Đến lại mùa thương cõi mộng đầy
Than mãi tiếng lòng nghe nhớ bạn
Luyến lưu hồn lá rũ khô cây
Làng quê dáng cũ đường xa khuất
Sóng biển thuyền xưa bến vẫn này...
Ngàn gió cuộn về theo dốc cuối
Sang chiều bóng rọi nắng vàng ngây...
&
Ngây vàng nắng rọi bóng chiều sang
Cuối dốc theo về cuộn gió ngàn
Này vẫn bến xưa thuyền biển sóng
Khuất xa đường cũ dáng quê làng
Cây khô rũ lá hồn lưu luyến
Bạn nhớ nghe lòng tiếng mãi than
Đầy mộng cõi thương mùa lại đến
Mây chiều ráng muộn cảnh thu vàng

Vĩnh Lưu
08.10.2012

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TIẾNG HẠ

(Thuận nghịch độc)
Thủ vĩ ngâm

Chan màu nắng Hạ sắc chiều vơi
Cuốc gọi tình chi cớ vọng trời
Than lúa trổ đòng khua vợi vợi
Thán mưa dồi hạt rắc vời vời
Màn buông khói phủ nền êm dịu
Sóng lướt mây giăng thảm lặng ngời
Tràn đắm khúc mê sao cảnh vẽ
Chan màu nắng Hạ sắc chiều vơi.
&
Vơi chiều sắc Hạ nắng màu chan
Vẽ cảnh sao mê khúc đắm tràn
Ngời lặng thảm giăng mây lướt sóng
Dịu êm nền phủ khói buông màn
Vời vời rắc hạt dồi mưa thán
Vợi vợi khua đòng trổ lúa than
Trời vọng cớ chi tình gọi Cuốc
Vơi chiều sắc Hạ nắng màu chan.
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

CẢNH GIÀ
(Thuận nghịch độc)

Chân sao hẫng hụt buổi về chiều
Vẻ ngán xem cầu dáng tịch liêu
Vần xoáy bóng đan mây khát vọng
Lặng choàng sương toả khói bồng diêu
Ngàn phơi liễu rủ đường dăng bụi
Nẻo khuất sen tàn lối ám rêu
Nhân kiếp trả còn vay nợ nặng
Thân nào biết cậy chốn bờ xiêu
&
Xiêu bờ chốn cậy biết nào thân
Nặng nợ vay còn trả kiếp nhân
Rêu ám lối tàn sen khuất nẻo
Bụi dăng đường rủ liễu phơi ngàn
Diêu bồng khói toả sương choàng lặng
Vọng khát mây đan gió xoáy vần
Liêu tịch dáng cầu xem ngán vẻ
Chiều về buổi hụt hẫng sao chân.

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

PHẬN CON VE
Cơn buồn chẳng rõ đến từ đâu
Rỉ rã cành cao dạ nát nhàu
Nhủ bạn cuồng hơi tìm chỗ mát
Răn mình rã cánh kiếm tầng sâu
Đông về chịu nỗi choàng xiêm trắng
Hạ đến cam lòng khoác váy nâu
Phượng đỏ bao mùa lưu luyến mãi
Mà em vẫn nặng kiếp ve sầu

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

KIẾP CON VE
(Ngũ độ thanh)

Cơn buồn chẳng rõ chạm từ đâu
Rỉ rã cành cao dạ nát nhàu
Nhủ bạn dồn hơi tìm chỗ mát
Răn mình sã cánh chọn tầng sâu
Đông còn chịu nỗi choàng xiêm trắng
Hạ đã cam lòng phủ váy nâu
Phượng đỏ bao mùa lưu luyến mãi
Mà em vẫn nặng kiếp ve sầu

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

NHỚ BÓNG
( Thuận nghịch độc )
Hoạ Tá vận và Bộ vận.
Bài HẠ NHỚ, Thơ Đỗ Minh Tâm

Êm hoà điệu nhạc gọi chiều rơi
Gợi bóng hình ai phía lặng trời
Thềm trải sóng say lòng chấp chới
Bến dâng thuyền mộng mắt ngời ngời
Đêm nhoà lửa ủ sương chờ đợi
Sớm toả hương bay gió gọi mời
Thèm đến nhớ reo hồn khát vọng
Thêm bồng rối hẹn nuối tình vơi
.
Vơi tình nuối hẹn rối bồng thêm
Vọng khát hồn reo nhớ đến thèm
Mời gọi gió bay hương toả sớm
Đợi chờ sương ủ lửa nhoà đêm
Ngời ngời mắt mộng thuyền dâng bến
Chới chấp lòng say sóng trải thềm
Trời lặng phía ai hồn bóng gợi
Rơi chiều gọi nhạc điệu hoà êm !
Phạm Ngọc Vĩnh

HẠ NHỚ
(Thuận nghịch độc )

Em thầm nhớ hạ ... nắng vàng ơi !
Nhạc réo hồn ve gọi cuối trời
Thềm ngát thưởng hoa mùi diệu vợi
Bến rầu nghe điểu giọt đầy vơi
Đêm nhoà ánh lửa nhen thuyền sáng
Sớm loá màu mây rực ráng ngời
Mềm thả dáng mơ hồ biếc liễu
Thêm bồng rối tóc xoã chiều lơi

Lơi chiều xoã tóc rối bồng thêm
Liễu biếc hồ mơ dáng thả mềm
Ngời ráng rực mây màu loá sớm
Sáng thuyền nhen lửa ánh nhoà đêm
Vơi đầy giọt điểu nghe rầu bến
Vợi diệu mùi hoa thưởng ngát thềm
Trời cuối gọi ve hồn réo nhạc
Ơi vàng nắng hạ...nhớ thầm em !

Minhtamdo

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

ƯỚC NGUYỆN
(Thuận nghịch đoc)
Hoạ Thơ Nguyễn Hồng

Ngây hồn cứ nhớ mãi hường môi
Nguyện ước lòng sao ấm lại rồi
Xây đẹp ngõ văn tình gửi ý
Đắp bền xuân thắm dạ trao lời
Cây vờn bóng toả xoà tươi lộc
Ngọn nhủ hình vươn ủ biếc chồi
Đầy mãi nghĩa xưa lầu sáng mái
Mây hoà quyện trải cánh buồm đôi

Đôi buồm cánh trải quyện hoà mây
Mái sáng lầu xưa nghĩa mãi đầy
Chồi biếc ủ vươn hình nhủ ngọn
Lộc tươi xoà toả bóng vờn cây
Lời trao dạ thắm xuân bền đắp
Ý gửi tình văn ngõ đẹp xây
Rồi lại ấm sao lòng ước nguyện
Môi hường mãi nhớ cứ hồn ngây
NgọcPhạm Vĩnh
..
ƯỚC NGUYỆN...
(Thuận nghịch đoc)
Ngây thơ sắc nở thắm hồng môi
Đẹp mãi duyên ta chắc hẳn rồi
Xây đắp mộng hoa tình đợi đấy
Tạ tàn phai nụ bóng chờ tôi
Cây gầy lá phủ vương xanh lộc
Quả lớn mầm vươn nẩy biếc chồi
Đầy ắp nghĩa xưa mình ấm tổ
Mây trời thoả nguyện ước chim đôi

Đôi chim ước nguyện thoả trời mây
Tổ ấm mình xưa nghĩa ắp đầy
Chồi biếc nẩy vươn mầm lớn quả
Lộc xanh vương phủ lá gầy cây
Tôi chờ bóng nụ phai tàn tạ
Đấy đợi tình hoa mộng đắp xây
Rồi hẳn chắc ta duyên đẹp mãi
Môi hồng thắm nở sắc thơ ngây
2uyễn/12/2014
Hồng Ng

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

MƠ BÓNG THU

Thuận nghịch đọc
Hoạ thơ Đỗ Minh Tâm
Đọc xuôi

Mơ suối bao mùa xanh biếc Thu
Nhớ chiều say lộng gió tình Thu
Mơ hồn tím Mận Hoa lùa Gió
Nhớ dạ tươi Hồng Nụ dẫn Thu
Mơ đậm gửi Nhài Bông trốn Gió
Nhớ nồng trao Huệ Cánh tìm Thu
Mơ về nhớ bóng mang hồn Gió
Mơ bến gieo hình thả gió Thu

Đọc ngược
Thu Gió thả hình theo bến Mơ
Gió hồn mang bóng nhớ về Mơ
Thu tìm Cánh Huệ trao nồng Nhớ
Gió trốn Bông Nhài gửi đậm Mơ
Thu dẫn Nụ Hồng tươi dạ Nhớ
Gió lùa Hoa Mận tím hồn Mơ
Thu tình gió lộng say chiều Nhớ
Thu biếc xanh mùa bao suối Mơ

Phạm Ngọc Vĩnh

***********

MƠ NẮNG THU
Thuận nghịc đọc
Đọc xuôi
Mơ ước bao màu tươi nắng Thu
Nhớ miền quê dãi nắng mùa Thu
Mơ hoài lá vẫy cây vờn nắng
Nhớ mãi sông tràn nắng gội Thu
Mơ biển nhuộm hoà mây nhạt nắng
Nhớ rừng vương dịu nắng tàn Thu
Mưa đàn tấu nhịp khua bừng nắng
Mơ nắng gieo buồn thả gió Thu

Đọc ngược
Thu nắng thả buồn gieo nắng Mơ
Nắng bừng khua nhịp tấu đàn Mơ
Thu tàn nắng dịu vương rừng nhớ
Nắng nhạt mây hoà nhuộm biển Mơ
Thu gội nắng tràn thu mãi nhớ
Nắng vờn cây vẫy lá hoài Mơ
Thu mùa nắng dãi quê miền nhớ
Thu nắng tươi màu bao ước Mơ

Đỗ Minh Tâm

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 46 trang (456 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] ›Trang sau »Trang cuối