Trang trong tổng số 88 trang (878 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

tu do

Kể bạn nghe chuyện cổ kim
Nhân gian thoát nợ lại chìm u linh
Ta bà sa đoạ nhục hình
Tận cùng địa ngục tội tình trả vay.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Cứ ngở dương gian kiếp đoạ đày
Nào hay âm cảnh khổ sầu thay
Muôn vạn cực hình không lối giải
Mơ mãi nhân gian dẫu một ngày.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Lướt trên đầu ngọn cỏ
Theo gió về chốn xa
Dương tà ta mở lối
Sương khói mảnh hồn ma.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Ta là ma,ma là ta
Khác đâu sao lại lạ xa với đời
Ghét sao con nắng bên trời
Dương tà réo gọi thảnh thơi phiêu bồng.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Ta về người có nhớ chăng
Hay là chôn chặt mộ phần rồi xong
Tháng ngày tiếp nối chất chồng
Bụi mờ gió cuốn rêu phong kiếp người.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Giá như ta được thêm lần
Làm người ắt hẳn chẳng lầm đường mê
Nào hay trên nẻo quay về
Sân si bi luỵ u mê lạc vào.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Phật ngồi chễm chệ giữa đời
Phì cười thế cuộc chuyển dời nhân gian
Bồng lai thế sự chẳng màng
Hay là phó mặc gian nan con người.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Sống thời chẳng có mà ăn
Chết lo cúng kiến lựa lần chay kinh
Vu Lang báo hiếu rang rinh
Buồn vui một tiếng cười khinh cuộc đời.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Ta là con quỷ u mê
Thịt xương ngấu nghiến hả hê cuộc đời
Sinh linh giết mổ thú chơi.
Phì thân béo bụng bợn nhơ phủ đầy.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Nghĩ cũng lạ chuyện ở đời
Phật đà thoát tục thảnh thơi niết bàn
Cần chi tiền bạc son vàng
Đổ xô cúng kiến phù quang điện chùa
Khác gì vua chúa ngày xưa
Tâm tu hai buổi muối dưa sá gì
Thùng công đức để mà chi
Trông ra đâu khỏi sân si thói đời
Lầm than đói khổ nơi nơi
Chẳng dang tay giúp thiện ơi cúng dường
Ghét sao cái vẻ thiện lương
Xét ra Mô Phật bởi thương thân mình
Sợ rằng nghiệp chướng sinh linh
Lót lo giảm nhẹ tội hình mai sau.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 88 trang (878 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối