71
LĂNG CÔ
Phạm Bá Chiểu

Biển hôn lún núi tạo Lăng Cô
Sóng nhấp nhô quàng đá nhấp nhô
Trăng bạc khoắng đầm tung tẩy lượn
Nắng vàng khua suối nhởn nhơ nô
Gió đàn, tiếng nhạc ngân triền dốc
Cá quẫy, dòng thơ khuấy mặt hồ
Tự hỏi miền mơ hay cõi thực?
Hồn cùng thi hứng cũng trào xô
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường