Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [120] [121] [122] [123]

Ảnh đại diện

Baba Yaga

Lửa tình tôi tắt lịm
Tím ngắt trang thơ tình
Sương mờ phủ thành Vinh
Người xưa đâu mất bóng..
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Lửa lòng đượm lắm baba
Tắt rồi lại đỏ...bắt ta đi tìm...
Sương mù mới phủ thành Vinh
Còn bao thành nữa chưa tìm...đã kêu...!

lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [120] [121] [122] [123]