Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

HoangKim

將進酒
李白
君不見
黃 河之水天上來
奔流到海不復回
君不見
高堂明鏡悲白髮
朝如青絲暮成雪
人生得意須盡歡
莫使金樽空對月
天生我材必有用
千金散盡還復來
烹羊宰牛且為樂
會須一飲三百杯
岑夫子丹丘生
將進酒君莫停
與君歌一曲
請君為我側耳聽
鐘鼓饌玉不足貴
但願長醉不願醒
古來聖賢皆寂寞
惟有飲者留其名
陳王昔時宴平樂
斗酒十千恣讙謔
主人何為言少錢
徑須沽取對君酌
五花馬千金裘
呼兒將出換美酒
與爾同消萬古愁

TƯƠNG TIẾN TỬU
Lý Bạch
Quân bất kiến
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Quân bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc xử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử, Đan Khâu sinh
Tương tiến tửu, bôi mạc đình.
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính:
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đản nguyện trường tuý, bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến bình lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kinh tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HoangKim

SẮP MỜI RƯỢU

Khương Hữu Dụng dịch thơ

Bác chẳng thấy
Sông Hoàng từ trời nước đổ xuôi
Một mạch xuống biển không hề lui?

Lại chẳng thấy
Gương sáng lầu cao buồn tóc bạc
Sớm mới xanh tơ, chiều đã tuyết?
Người sinh đắc ý vui tràn đi
Chớ để chén vàng trơ với nguyệt.

Trời đã sinh ta là có dụng
Ngàn vàng phóng sạch rồi trở lui.
Ninh dê, mổ trâu, rứa mới hả.
Chén nhập ba trăm làm một hơi.

Bác Sầm hỡi! Bác Đan ơi!
Chớ ngưng chén rượu đây mời.
Cùng bác ta ca hát
Vì ta bác hãy lắng nghe chơi

Chuông trống cổ bàn chưa đủ qúy
Hay chi hòng tỉnh, ước say dài!
Xưa nay thánh hiền đều bặt tiếng
Chỉ có bọn rượu danh lừng thôi!

Trần Vương thuở xưa tiệc Bình Lạc
Đấu rượu mười ngàn vui thỏa thích
Chủ nhân cớ sao kêu thiếu tiền,
Dốc túi cùng ta chén thù tạc.

Ngựa năm bớt
Áo ngàn vàng
Trẻ đâu! Cho đổi rượu ngon tất,
Ta cạn muôn đời sầu thế gian!

Nguồn: Khương Hữu Dụng, 1996. Thơ Đường,
Nhà Xuất bản Đà Nẵng, trang 42-44
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HoangKim

TRĂM PHẦN TRĂM

Hoàng Đình Quang dịch

Ông xem
Sông Hoàng con nước mênh mông
Đổ ào ra biển rồi không trở về!

Ông ơi
Nào nhà, nào đất, nào xe
Mà soi sợi bạc buồn se sắt buồn!
Đời người gặp sướng, sướng luôn
Ly vàng đừng để trăng suông rọi vào.

Trời sinh ta có tài cao
Lo gì chẳng có chỗ nào kiếm ăn
Hết tiền? Xin chớ lăn tăn
Đồng tiền là thứ có chân đi về.

Lẩu bò, dồi chó, tái dê
Bia lon, rượu ngoại mua về uống chơi
Bác Mười ơi !
Chú Tư ơi!
Trăm phần trăm nhé
Một hơi cạn nào

Bỗng thèm được hát biết bao
Ô-kê, cùng bạn ta vào ca ra…
Ích chi châu báu, ngọc ngà
Thà say khướt, chứ tỉnh ra … lại cười.

VIP rồi cũng bị quên thôi!
Chỉ còn thợ uống trên đời lưu danh.
Có ngài giám đốc lừng danh
Bia ngàn lon, đãi tung hoành gần xa

Chủ chi đừng than thở
Sao hết tiền rồi a
Ti-vi màn hình lớn
Xe mới Toyota

Lệnh cho bọn trẻ trong nhà
Hãy mau đem đổi chúng ra nước… cồn!
Cứ bia, cứ rượu, cứ ồn…
Cùng nhau uống cạn nỗi buồn ngàn năm!

Nguồn: http://blogtiengviet.net/hdq
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HoangKim

SẮP MỜI RƯỢU


Hoàng Tạo, Tương Như dịch thơ

Há chẳng thấy,
Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống
Chảy nhanh ra biển, chẳng quay về.

Lại chẳng thấy,
Thềm cao gương soi rầu tóc bạc
Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết?
Đời người đắc ý hãy vui tràn,
Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!

Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.
Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi,
Uống liền một mạch ba trăm chén!

Bác Sầm ơi,
Bác Đan ơi!
Sắp mời rượu,
Chớ có thôi!
Vì nhau tôi xin hát,
Hãy vì tôi hai bác nghe cùng:

"Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng,
Muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi!
Thánh hiền tên tuổi bặt đi,
Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời!

Xưa Trần Vương yến nơi Bình Lạc,
Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ”
Chủ nhân kêu thiếu tiền ru?
Hãy cùng dốc chén, ta mua đi nào!

Đây ngựa gấm,
Đây áo cừu,
Này con, đổi rượu hết,
Cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu!

Nguồn: Đào Trung Kiên, 2006. Thi Viện trực tuyến
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HoangKim

NÀO, KÈO RƯỢU

Ngô Văn Phú dịch thơ

Thấy chăng anh
Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống
Chảy băng ra biển chẳng quay về.

Lại chẳng thấy
Lầu cao gương sáng thương đầu bạc
Sớm tựa tơ xanh, chiều đã tuyết
Đời khi đắc ý hãy nên vui
Chớ để chén vàng trơ trước nguyệt.

Trời sinh ta tài ắt phải chọn
Nghìn vàng tiêu hết rồi có thôi
Mổ dê, giết trâu lại vui nữa
Đủ ba trăm chén một lần mời.

Sầm Phu Tử
Đan Khâu Sinh
Nào kèo rượu, chén chớ dừng!
Cùng người ca một khúc
Xin người nghiêng tai hãy lắng nghe

Tiệc lớn chuông trống dạo chẳng qúy
Không được tỉnh đâu, phải say nhè
Thánh hiền từ xưa đà lạnh ngắt
Lưu danh thiên hạ kẻ ôm be

Trần Vương thuở trước yến Bình Lạc
Đấu rượu vạn tiền say một cuộc
Chủ nhân xin đừng nói thiếu tiền
Mai kiếm rượu về lại cùng chuốc

Áo cừu ngựa qúy của ta đâu
Hãy sai hầu trẻ đem đổi rượu
Cùng uống cho tan vạn cổ sầu

Nguồn: Ngô Văn Phú, 2005. Thơ Lý Bạch trang 53-56
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Đồng

Bản của Hoàng Đình Quang hiện đại quá hì hì, khó gọi là bản dịch được.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bạn nói phải, trước mình ko để ý.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ng Phương

"Tương tiến tửu" mà dịch thành "Trăm phần trăm" thì giỏi thật. Có cái gì hồn nhiên và dễ mến. Bản dịch xứng đáng là thơ cổ..."hiện đại" mà người dịch hẳn khi dịch đang trong trạng thái rất "Lưu Linh".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Xin cho Thiên Sứ tôi góp một bài thơ vào topic này. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

TƯƠNG TIẾN TỬU
Cảm tác thơ Lý Bạch
Thiên Sứ

Người có nghe:
Hoàng Hà cuộn sóng ầm ầm chảy xuôi.
Mông mênh tiếc nuối
Sông nước ngậm ngùi.
Trong đời ai tắm hai lần một sông?
Thời gian trôi, cũng về không....
Hồng trần sắc sắc không không mit mù...
Thời xuân sắc má hồng môi thắm.
Thấm thoắt thoi đưa, mây bạc phủ mái đầu....
Thôi buồn chi, bãi bể hóa nương dâu.
Ngất ngưởng men say, hưởng mầu cực lạc.
Mang mang hồn phách
Bàng bạc trăng mờ.
Cái lợi danh đã chẳng phải ước mơ.
Quăng túi thơ, say ôm bầu nghiêng ngả.
Trong lâng lâng...
Thánh hiền xưa đi đâu mất cả.
Chỉ còn ta nâng chén trả nợ trần.
Trời sinh ta giữa thế nhân.
Hẳn cũng có nghĩa gì chăng chớ?
Nếu không say chắc chẳng còn chi nữa.
Này bác Đan Khâu.
Kìa người Sâm tử.
Uống đi chứ cho quên sầu lữ thứ.
Chúa vua xưa đâu lạc thú hơn ta.
Nơi Bình Lạc, Trần Vương ban yến.
Ruợu ngàn vàng cũng chỉ đến ngất ngây say.
Đừng tiếc làm chi của cải thế gian này.
Hãy đổi hết, lấy cơn say, trong đường trần mê loạn.
Cho quên đi
Man mác vạn cổ sầu.
*
Thiên thu vẳng tiếng tiêu sầu.
Ai ôm bóng nguyệt giang đầu vấn vương....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]