Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Lá cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Tên nguyên gốc: The United States flag
Tác giả: Khuyết danh Mỹ (Mỹ)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 12/11/2020 19:01
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguồn tham khảo tin cậyNguyên bản:
The United States flag
does not fly
because the wind moves past it…

The United States flag flies from the last breath
of each military member
who has died protecting it.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 12/11/2020 19:01Cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Không bay
vì gió lướt dài qua thân

Cờ bay
vì mỗi quân nhân
Thở hơi lần cuối liều thân giữ cờ.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 12/11/2020 19:02
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 12/11/2020 19:02 bởi Minh Sơn LêCờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Không bay
vì gió đêm ngày lả lơi

Cờ bay
vì những con người
Quân nhân vệ quốc
thở hơi cuối cùng.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]