Khánh Hùng đã viết:
Trái tim

Tôi muốn trái tim mình hoá đá
Để làm Bờ che chở Sóng, em yêu!

Tôi muốn tim tôi, những buổi chiều
Là cơn gió mát lòng em hè ấy!

Tôi đốt tim mình, em có thấy
Thắp ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim em.

Khánh Hùng
1/9/2005
Trái tim tôi, giờ hoá thành đá cuội
Nằm vật vờ nơi vắng vẻ xa xôi
Mặc kệ hết những xô đạp ở đời
Thời gian sẽ bào mòn thành cát bụi...

(đá gỗ 2011-07-14)