Tên bài thơ: Hítle cầu nguyện
Tác giả: Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Gửi bởi Đào Minh Trí
Ngày gửi: 04/01/2024 11:40
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: không dẫn nguồnCon tên là Hít,họ là Le
Lừa đảo trong tay vốn sẵn nghề
Anh,Mĩ cũng thua phường xỏ lá
Pháp,Nga đều mắc mẹo ba qua
Khoe tài quốc xã chưa môi ráo
Gặp sức hồng quân phải lưỡi lè
Đã biết dại rồi nhưng trót lỡ
Đường xa trong thấy nghĩ mà ghê
Chân yếu, đôi vai gắn nặng nề
Ý,Nhật nguy rồi không góp sức
Thổ,Tây kéo mãi chẳng vào phe
Một mình nghĩ lại bao nguy hiểm
Bốn mặt trông ra hết bạn bè
Chúa có linh thiêng xin bảo hộ
May ra khỏi chết hú hồn về


Chú thích:
Thổ Nhĩ Kỳ,Tây Ban Nha

(Bài viết được gửi tự động)