Trang trong tổng số 5 trang (45 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

thangdien_no1

Viết về Trần Quốc Toản

Tiên phong cờ sáu chữ vàng
Sư gia lính tráng cùng làng cùng dinh
Trung kiên quyết ý dấy binh
Quốc gia lâm nạn liều mình xông pha.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tieudien

chị Võ Thị Sáu
lưng trời bát ngát nắng vàng tươi
một cánh hoa thơm rạng nụ cười
gan dạ nữ nhi người quyết tử
bàn tay giặc giữ súng giương mười
đất đỏ quê nghèo tình thắm đượm
hàng dương bãi vắng máu hồng tươi
gửi nỗi hờn căm cùng sóng biển
quyết vì đất việt với bao người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Viết về Trần Bình Trọng

Trung thành với gốc nước Nam
Quốc gia đến chết vẫn mang trong lòng
Chó quân Ngyên quốc hết mong
Chết làm Ma Việt quyết không bán mình
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Chia xẻ cùng chủ đề

Còn hận muôn đời lũ giặc Tầu
Nghìn xưa chúng cưỡi cổ đè đầu
Bây giờ lấn chiếm từng ly đất
Miệng ngoác: Ta là bạn của nhau

Miệng ngoác: Ta là bạn của nhau
Hoàng Sa Khựa chiếm mất từ lâu
Biển Đông lại nhận ao nhà nó
Công lý ngày nay vất ở đâu ?

HN 12.8.10-TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Viết về Quang Trung

Trung kiên một dạ một lòng
Quốc gia bình định Đàng Trong - Đàng Ngoài
Khốn thay Chiêu Thống giở bài
Nạn quân xâm lược tới ngoài biên cương
Chó Thanh cậy thế nhiễu nhương
Chết dân đen đủ trăm đường nạn tai
Quân ta đồng ý trong ngoài
Việt Nam từ đó tôn ngài là vua
Chẳng cho giặc đón giao thừa
Sợ về đến nước vẫn chưa hoàn hồn
Đánh cho náo động càn khôn
Hết nòi xâm lược, thây chôn thành gò.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]