Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mỗi một đời người là một câu chuyện thần tiên được viết bởi bàn tay tạo hóa.(Hans Christian Andersen)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Kẻ bi quan nhìn thấy vô số khó khăn trong từng cơ hội. Người lạc qua lại thấy các cơ hội trong mỗi khó khăn.(N.Mailer)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Làm việc vô ích để cầu phúc, không bằng làm việc có ích để cứu người.(Lục Thế Nghi)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mỗi hành động từ thiện là bậc đá dẫn đến thiên đàng.(Henry Ward Beecher)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người xác định được mức độ “giầu có” trong cuộc sống của mình.( K D)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Hãy để cuộc đời bạn nhảy múa nhẹ nhàng trên bãi bờ thời gian như giọt sương đêm trên ngọn lá.(R.Tagore)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Trong thiên hạ có hai cái khó: Lên trời khó mà cầu cậy, nhờ vả người càng khó hơn.
      Trong hiên hạ có hai cái đắng: Hoàng liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn.
       Nhân gian có hai cái mỏng: Gió mùa xuân mỏng mà thói đời mỏng hơn.
       Nhân gian có hai cái hiểm: Núi sông hiểm mà lòng người càng hiểm hơn.
  Biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được.(Cổ học tinh hoa)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tuấn Khỉ đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.

Nguyễn Tấn Dũng
Phát biểu trong lễ nhậm chức Thủ tướng
Nhầm chủ đề.
Gương mẫu, đầu tầu

Gương mẫu quên quân tử
Đầu tầu mất nhất ngôn
Ngoài nhà giặc chẳng sợ
Trong nước dân coi thường.
Ôi Việt Nam! xứ sở lạ lùng
Đến em thơ cũng hoá anh hùng
Đến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ
Và hoa trái cũng biến thành vũ khí
Ôi....!!!!!!!!!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Bệnh tật không phải là kẻ thù mà là bạn (Thực dưỡng)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tự mình không biết mình là một điều hại lớn. (Lã Thị Xuân Thu)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối