Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Anh muốn hiểu rõ một con người ư ? Anh hãy ban cho y một quyền uy lớn lao.(Pit ta cus)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.

Nguyễn Tấn Dũng
Phát biểu trong lễ nhậm chức Thủ tướng
Nhầm chủ đề.
Gương mẫu, đầu tầu

Gương mẫu quên quân tử
Đầu tầu mất nhất ngôn
Ngoài nhà giặc chẳng sợ
Trong nước dân coi thường.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Danh dự cũng như que diêm, nó chỉ được dùng một lần thôi.(M.Pargut)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mang cái gánh nặng một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.(Odiv)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Khả năng duy nhất, sự chân thực duy nhất, sự vĩnh hằng, sự vui sướng cao nhất, chỉ có thể được từ ba thứ: Công việc, sự kiềm chế và tình yêu.(L.Tônxtôi)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Trong cuộc sống, buồn vui là là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an ủi và vượt qua.(K D)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Lễ nghi là cách đối với người đáng trọng thì kính, đối với người già thì hiếu thảo, đối với kẻ lớn thì thuận, đối với người trẻ thì từ thiện, đối với kẻ hèn thì có ân huệ.(Tuân Tử)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Lương tâm là quyển sách tuyệt hảo về luân lý mà chúng ta sẵn có; đấy là quyển sách cần tham khảo nhiều nhất.(B.Paxcan)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Muốn được người chú ý tới, trước hết phải biết chú ý tới người.(K D)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Người lạc quan là người thấy ánh sáng trong đêm tối dầy đặc. Người bi quan là người cố tắt ánh sáng ấy.(William Faulkner)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối