Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Gửi tiếp mấy bài dịch "ÁO ĐỎ"

ÁO ĐO
(Thơ Vũ Quần Phương)
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro, em biết không!

RED SHIRT
(Poem by Vũ Quần Phương-Translation by TMCS)
In the red shirt, you were going along the crowded street
It seemed that almost green trees turned red
In the eyes of young men flashed the fire,
Do you know, I burned into ashes at the time

LA CHEMISE ROUGE
(Traduit par TMCS)
Dans ta chemise rouge, tu allais le long d’une peuplée rue
Presque tous les arbres sont devenus rouges, j’ai vu.
Devant  nombreuses yeux  du feu flashé
Connais-tu qu’en cendres j’ai été brulé?


紅 衤
(武群芳詩-相梅居士譯)
穿 紅 你 走 在 街 上
綠 樹 似 霞 映 即 時
星 火 點 光 多 少 眼
你 知 是 否 我 成 灰

HỒNG Y
(Vũ Quần Phương thi-TMCS dịch)
Xuyên hồng* nhĩ tẩu* tại nhai thượng
Lục thụ tự hà ánh tức thời
Tinh  hỏa điểm quang  đa thiểu nhãn
Nhĩ tri thị phủ* ngã thành hôi

LA CHEMISE  ROUGE
VU QUAN PHUONG
Tu flânes en chemise rouge, longeant la dense rue
Il semble que les feuillages verts rougissent aussi
Du feu brûle dans les yeux des passants
qui te regardent
Et moi, je me transforme en cendres, sais-tu?

КРАСНАЯ РУБАШКА
ВУ КУАН ФУОНГ
Ты бродишь в красной рубашке
по многолюдьной улице
Кажется, что листья краснеют от ней тaкже
И огонь гореет в очах смотрящих тебя
А я превратился в пепел, знаешь ли ты?

紅 衣
武 裙 芳
披 紅 廣 眾 游 街 妳
紅 映 樹 行 晚 日 回
然 火 目 誰 同  看 妳
妳 知 否 候 我 成 灰

HỒNG Y
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Phi hồng quảng chúng du nhai nhĩ
Hồng ánh thụ hàng vãn nhật hồi
Nhiên hỏa mục thùy đồng khán nhĩ
Nhĩ tri phủ hậu ngã thành hôi?

NGUYỄN CHÂN dịch 26.08.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ĐI ĐÒ NGANG
(Nguyễn Bảo Sinh)

Cùng trên một chuyến đò ngang,
Kẻ thì sang bến, người đang trở về.
Lái đò, lái mãi thành mê.
Sang về , chẳng biết là về hay sang.

Anh :                                ACROSS THE RIVER BY BOAT
(Poem by Nguyễn Bảo Sinh-Translation by TMCS)

In the same boat crossing a river,
Among the passengers,
Some ones are on their way home
While the rest take their departure.
After many years of rowing
The boatman has become forgetful
He cannot recognize
For what shore now his boat is pulled.
Pháp:
À TRAVERS LA RIVIÈRE EN BARQUE
(Traduit par TMCS)

Dans une même barque traversant la rivière,
Les uns viennent de commencer leur départ,
Les autres vont finir leur voyage.
Après nombreuses années de ramer
Comme un expert travailleur,
Le batelier est déjà devenu oublieux.
Il ne sait pas sur cette rivière
Vers quel embarcadère
Il est en train de diriger sa barque.

EN TRAVERSANT LE FLEUVE EN BARQUE
Parmi les passagers,dans la barque,traversant le fleuve,
Les uns commencent d’aller,les autres sont de retour.
Le passeur,à force de ramer nuit et jour,
Ne réalise plus que c’est l’aller ou le retour!.
                                                 TrTRỊNH PHÚC NGUYÊN.
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

DÒNG SÔNG XƯA
Em ở đâu rồi,dòng sông của anh
Mỗi con sóng rồi rào bao kỷ niệm
Con đò nhỏ lững lờ trôi về bến
Bóng hoàng hôn dìu dịu trong chièu

Dòng sông một thời anh nói lời yêu
Êm đèm chảy giữa ồn ào năm tháng
Đắm giữa dòng sông thấy lòng tĩnh lặng
Quên mình đang nhuộm trắng mái đầu

Hai chục năm trời thời gian qua mau
Anh đã xa quê xa sông ngày ấy
Dẫu biết dòng sông đêm ngày vẫn chảy
Có lúc nào em chợt nhớ anh không?
                                                VÂN ĐÌNH

                              FLEUVE D’ANTAN

Mais ou es-tu donc,ô mon fleuve chéri?
Chaque vague susurre bien de souvenirs;
La petite barque vogue nonchalamment,
Le crépuscule répand l’ombre doucement.

Par-dessus,parviennent mes anciens mots d’amour,
Coule le fleuve ,parmi la rumeur du temps;
Immergé dans l’eau,je me sens le coeur content,
Oubliant que mes cheveux déjà grisonnent.

Vingt années déjà passées,le temps passe vite,
Je suis loin du fleuve,du sol natal depuis,
Pourtant,je sais bien que tu coules nuit et jour?
Te souviens-tu de moi,soudain,fleuve cheri?

                                              Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HOA   GẠO
                                                  NGUYỄN  DUY

Mùa xuân trôi với dòng đời

Một màu áo một khoảng trời lướt qua

Tương tư hoa gạo quê nhà

Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình


                      FLEUR DU KAPOKIER

Suivant le courant humain,s’écoule le printemps,

Chaque couleur d’habit frôle un coin du firmament;

Je pense au sol natal,au kapokier fleuri,

Et sursaute soudain devant un rouge habit!

                                                    Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HOA   GẠO
                                                  NGUYỄN  DUY

Mùa xuân trôi với dòng đời

Một màu áo một khoảng trời lướt qua

Tương tư hoa gạo quê nhà

Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình


                      FLEUR DU KAPOKIER

Suivant le courant humain,s’écoule le printemps,

Chaque couleur d’habit frôle un coin du firmament;

Je pense au sol natal,au kapokier fleuri,

Et sursaute soudain devant un rouge habit!

                                                    Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Gửi tiếp mấy bài dịch HOA GẠO

HOA GẠO
NGUYỄN DUY
Mùa xuân trôi với dòng người
Mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua
Tương tư hoa gạo quê nhà
Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình.

LES FLEURS DU FAUX COTONNIER
NGƯYEN DUY
La foule s’écoule avec le printemps
Chaque couleur d’habit-un coin du firmament
Des fleurs du kapokier du pays d’amour on se languit
Et sursaute en appercevant un rouge habit!

ЦВЕТЫ КАПОКА
НГУЕН ЗУИ
Вместе с весной движется толпа
Каждый цвет одежды-уголок неба
Тоскую по цветам капока в деревне
Вздругнул я, увидев красное платье

木 棉 花
阮 維
行 人 流 轉 同 春 節
每 色 衣 裳 拂 過 天
故 里 木 棉 花 想 念
紅 衣 始 見 乍 驚 然

MỘC MIÊN HOA
NGUYỄN DUY
Hành nhân lưu  chuyển đồng xuân tiết
Mỗi sắc y thường phất quá thiên
Cố lí mộc miên hoa tưởng niệm
Hồng y thuỷ kiến sạ kinh nhiên

NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp, Nga và Hán-Việt 01.09.2014

LES FLEURS DU KAPOKIER
NGUYỄN DUY
Avec la foule, le printemps est en mouvement.
Au dessus chaque couleur de l’habillement
Un fragment du ciel glisse rapidement.
Je me souviens des fleurs du kapokier de mon village
Une chemise rouge me fait sursauter par hasard.

THE KAPOK FLOWERS
NGUYEN DUY
With the crowd the spring is moving.
Over each colour of the clothing
A patch of the sky is gliding quickly.
When I’m missing my homeland‘s kapok flowers
A red shirt startles me suddenly


木 棉 花
阮 维
人 流 春 節 同 移 轉
每 色 衣 過 一 頃 空
懐 木 棉 花 思 故 鄉
吃 驚 忽 見 誰 衣 红

MỘC MIÊN HOA
Nhân lưu xuân tiết đồng di chuyển
Mỗi sắc y qua nhất khoảnh không
Hoài mộc miên hoa, tư cố lhương
Cật* kinh hốt kiến thùy y hồng.
-----------------------
*Còn có một âm Hán Việt là Ngật

TMCS dịch sang Pháp, Anh và Hoa ngữ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chipbong

Cháu cũng xin góp một bản dịch:
Le fromager à fleurs rouges
Le flot humain s’écoule ainsi que le printemps,
Chaque habit évoque un éclat du firmament.
Languissant du fromager fleuri de mon pays,
Je sursaute par une robe cramoisie.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MÔ PHẬT

(?)

Mô Phật, bần tăng đã ở chùa,

Chuyện đời gác lại, chẳng hơn thua

Nếu ai có hỏi thì Mô Phật

Mô Phật , bần tăng đã ở chùa.

Ăng lê:

                                       HOMAGE TO THE  BUDDHA

(Translation by TMCS)Homage to the Buddha!

I’m now a poor monk living at the pagoda.

Renouncing all the world affairs,

Getting out of every competition,

I‘d answer any question:

Homage to the Buddha!

I’m now a poor monk living at the pagoda

                             Ô  BOUDDHA!
Pauvre bonze que je suis dans la pagode,ô Bouddha!
Loin de moi,toutes les affaires …d’ici-bas!
Si jamais ,quelqu’un m’interroge,ô Bouddha!
Pauvre bonze que je suis dans la pagode,ô Bouddha!
                                           Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

題 太 原 七 日 光 復 記 (其 三)
    吳 德 繼
彈 雨 槍 煙 匯 一 場
旌 旗 輝 日 劍 凝 霜。
南 人 城 郭 南 人 主
七 日 居 然 萬 載 長。

ĐỀ THÁI NGUYÊN THẤT NHẬT
QUANG PHỤC KÝ (Kỳ tam)
NGÔ ĐỨC KẾ (1878-1929)
Đạn vũ thương yên hối nhất trường
Tinh kỳ huy nhật, kiếm ngưng sương.
Nam nhân thành quách, nam nhân chủ
Thất nhật cư nhiên vạn tải trường.
Dịch nghĩa:

ĐỀ TẬP KÝ BẢY NGÀY CHIẾM LẠI (TỈNH LỴ)
THÁI NGUYÊN (Bài 3)
Mưa đạn khói súng mù mịt cả một vùng
Cờ quạt sáng chói bầu trời, kiếm đọng hơi sương.
Thành quách của người Nam, người Nam phải làm chủ
Chỉ bảy ngày mà tựa như vạn năm dài dằng dặc.
-----------------------
Côn Đảo.Chí sĩ Ngô Đức Kế quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, dòng dõi khoa bảng. Năm 1901 đỗ Á khoa kỳ thi Đình nhưng không đi làm quan. Năm 1908-1921 bị Pháp đầy đi . Chủ bút báo Hữu Thanh. Bài thơ nhắc đến sự kiện cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên do Lương Ngọc Quyến (1885-1917) và Đội Cấn (1881-1918) chỉ huy. Quân khởi nghĩa làm chủ Thái Nguyên 07 ngày (30/08-05/09/1917).Quang phục: khôi phục, thu hồi lại. Hối: tụ hội lại. Cư nhiên: rõ ràng là. Tải: năm [Bạch vân thiên tải không du du (Hoàng Hạc Lâu); Thập tải luân giao cầu cổ kiếm (Vế đối)].

ĐỀ TẬP KÍ BẢY NGÀY CHIẾM LẠI
(TỈNH LỊ) THÁI  NGUYÊN (Bài III)
NGÔ ĐỨC KẾ
Một vùng khói đạn như mưa
Hơi sương kiếm đọng, quạt cờ sáng choang
Người Nam làm chủ nước Nam
Bảy ngày mà tựa hàng ngàn năm qua.

Một vùng khói súng, đạn như mưa
Kiếm đọng hơi sương, sáng quạt cờ
Thành Việt người Nam làm chính chủ
Bảy ngày dằng dặc tựa ngàn xưa.

SUR  “SEPT JOURS DE RÉOCCUPATION
DU CHEF-LIEU  DE LA PROVINCE THAI NGUYEN”
NGO DUC KE
Une contrée pleine de balles et fumées
Flottent les drapeaux, les épées sont mouillées de rosées
Remparts du Vietnam-Vietnamiens sont dirigeants
Sept jours seulement mais comme çà dure mille ans

О “СЕМИ ДНЕЙ РЕОККУПАЦИИ ГЛАВНОГО ГОРОДА
ПРОВИНЦИИ ТХАИ HГУЕН”
НГО ДЫК КЕ
Целая облась покрыта дымом и пулями
Реют знамёна, мечи мокры от росы
Хoзайным Вьетнама должны быть Вьетнамцы
Семь дней только, но это кажется длиться лет тысячи.

NGUYỄN CHÂN 19.07.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

懷 務 光 山 故 事
范 文 言
腰 橫 古 劍 氣 如 虹
國 聇 家 仇 誓 始 終。
十 載 務 光 營 壘 地
朝 暾 猶 掛 萬 山 紅。

HOÀI VỤ QUANG SƠN CỐ SỰ (kỳ nhất)
PHẠM VĂN NGÔN (?-1910)
Yêu hoành cổ kiếm khí như hồng
Quốc sỉ gia cừu thệ thuỷ chung.
Thập tải Vụ Quang doanh luỹ địa
Triêu thôn do quải vạn sơn hồng.

Dịch nghĩa:

NHỚ CHUYỆN CŨ Ở NÚI VỤ QUANG (Bài I)
Ngang lưng đeo thanh gươm cổ, hơi toả như cầu vồng
Thề một lòng chung thuỷ trước thù nhà nhục nước.  Đất doanh trại ở Vụ Quang mười năm trước đây Vừng đông còn treo đỏ rực trên muôn ngọn núi.
-------------------------------
Cao Thắng Chí sĩ Phạm Văn Ngôn quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; năm 1905 đỗ tú tài (thường gọi là Tú Nghệ) tham gia phong trào Đông Du của Phan Bội Châu nhưng hoạt động trong nước. Năm 1909 bị Pháp bắt đầy đi Côn Đảo và mất ở đó. Bài thơ nhắc đến cuộc Khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng (1847-1895) và (1864-1893) chỉ huy kéo dài hơn 10 năm (1885-1896). Khu vực Núi Vụ Quang- Ngàn Trươi là căn cứ khởi nghĩa; trận chiến lớn nhất xảy ra Triêu:buổi sánở đây năm 1894. Sỉ: nỗi hổ thẹn.. Thôn: Mặt trời mới mọc (từ văn học cổ).Trần Văn Trạch chuẩn bị

NHỚ CHUYỆN CŨ Ở NÚI VỤ QUANG (Bài I)
PHẠM VĂN NGÔN
Bên hông kiếm ánh cầu vồng
Thù nhà, nợ nước thủy chung không rời
Vụ Quang doanh trại nơi nơi
Mười năm đỏ chói một trời vừng đông.

Bên hông kiếm cổ sắc cầu vồng
Nợ nước, thù nhà, nguyện thủy chung
Doanh trại Vụ Quang chục năm trước
Mặt trời nhuộm dỏ cả toàn vùng.

LES ANCIENS ÉVÈNEMENTS À VU QUANG
PHAM VAN NGON
Brille sur la hanche des couleurs d’arc-en-ciel l’épée
On est fidèle envers les dettes de son pays
Et devant la haine de sa famille dévoué
Sur la région des remparts Vu Quang
ces dix dernières années
Rougissait le soleil sur les cîmes des montagnes.

NGUYỄN CHÂN 22.07.2014 (Traduction littérale)

СТАРЫЕ СОБЫТИЯ В ВУ КУАНГE
ФАМ ВАН НГОН
Блестит меч цветами радуги на бедре
Всегда верен своей семе и родине
Над крепостями Ву Куанга в
десятилетия последние
Краснело солнце над бесчисленными горами

NGUYỄN CHÂN 22.07,2014 (Адаптация)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối