Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ÁO   ĐỎ
                                         VŨ QUẦN PHƯƠNG

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro, em biết không!


                            LA  VESTE  ROSE

                        Tu flânes dans les rues peuplées,en veste rose;
                       Le vert des arbres semble tourner tout en rose.
                       Du feu brule aux yeux des passants,te contemplant
                      Oh!  Sais-tu que,je me tiens tout droit,sidéré!?

                                                     Traduit par
                                                        TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

LE CERISIER

Ce jardin là, t’en souviens-tu
Le cerisier de notre enfance
Et tous nos sens – au moins cinquante –
Éberlués, chavirés

Ô les rondeurs, les couleurs éclatantes
Les douceurs éclatées sur nos lèvres d’enfants
Et nos dents blanches gourmandes
Saignantes
Du sang giclé de la chair des cerises

Le cerisier de notre enfance
Planté comme un pied de nez à la face de l’histoire
Nous, on la recopiait à l’encre bleue, l’Histoire
En déliés bien appliqués
Lui l’avait remisée dans les replis de sa mémoire
Gravée en noir et en destin

Le cerisier de notre enfance
Cerises lustrées
Noyaux crachés à la face du destin
Les racines s’enracinent, bâtissent des lendemains
Mangez mes enfants, mangez
Il y en aura encore demain
Mangez mes enfants,
Les bonnes cerises du jardin
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

CÂY  ANH  ĐÀO

Bạn còn nhớ chăng,khu vườn ấy
Cây anh đào thời thơ ấu của chúng ta
Và tất cả giác quan của chúng ta,
Ít nhất ..những năm chục-
        Đều xửng xốt,trao đảo

Ôi những trái lăn tròn,những sắc màu chói sáng
Ngọt ngào êm dịu trên môi trẻ con của chúng ta
Và những răng trắng háu ăn của chúng ta
Nhuốm máu
phọt ra từ thịt những trái anh đào

Cây anh đào thời thơ ấu của chúng ta
Trồng như cái khẩy mũi đối diện lịch sử
Với chúng ta,người ta sao chép nó bằng mực xanh,Lịch sử
           Vào từng bó gỡ ra,ép chặt
Với nó,người ta đã xếp nó vào những vết hằn trong bộ nhớ
         Khắc bằng màu đen và bằng số phận

Cây anh đào của tuổi thơ chúng ta
Những trái anh đào bóng loáng
Những hột khạc vào mặt của số phận
Những rễ cây cắm sâu,xây dựng những ngày mai
Các con ơi hãy ăn, hãy ăn đi
Mai cũng vẫn còn  Các con ăn đi
Những trái anh đào ngon ở trong vườn
                           Bài thơ LE CERISIER(CÂY ANH ĐÀO)
                               
                                      TRỊNH PHÚC NGUYÊN phỏng dịch
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

XIN PHÉP
Sửa bài thơ dịch ÁO ĐỎ(VQP):
Câu cuối:Oh!Sais-tu que je suis planté sur le trottoir,
                                    Te regardant passer!..
                                         TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

CÓ MỘT THĂNG LONG
Có một Thăng Long đỏng đảnh
Người đi xa tít chân trời
Có một Thăng Long gần gũi
Chạm vào mới thấy xa xôi

Có một Thăng Long duyên dáng
Thướt tha ấm áp dịu dàng
Có một Thăng Long ..hờ hững..
Như là ..chầm chậm ..Thu sang

Có một Thăng Long khao khát
Nhớ mong mong nhớ vơi đầy
Có một Thăng Long chờ đợi
Buông lòng trong những cơn say…
                                                      Tháng 10/2010HOÀNG HẢI

                  IL Y A UNE THANG LONG(i)
Il y a une Thang Long capricieuse,
Qui file vers l’horizon lointain;
Il y a une Thang Long si proche;
En la touchant,on s’apercoit qu’elle est si loin.

Il y a une Thang Long grâcieuse,
Douce,tiède et tendre;
Il y a une Thang Long ..indifférente,
Comme l’Automne.. passe.. lentement!

Il y a une Thang Long assoiffée,
A qui l’on pense mélancoliquement;
Il y a une Thang Long que l’on attend,
Que l’on se serre le coeur aux moments d’ivresse!
                                                  Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN

(i)Dragon en envol:capitale du Việt Nam. Actuellement:Hanoi
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

海 濤
陳 碧 珊
黃 堂 秋 夜 寂
臥 聽 海 濤 鳴。
鬼 國 猶 為 硬
波 心 自 不 平。

HẢI ĐÀO
Trần Bích San (1840-1877)
Hoàng đường thu dạ tịch
Ngoạ thính hải đào minh.
Quỷ quốc do vi ngạnh
Ba tâm tự bất bình.

Dịch nghĩa:
SÓNG BIỂN
Nơi phủ đường đêm thu lặng lẽ
Nằm nghe sóng biển réo.
Nước quỷ còn ngang ngược
Lòng sóng cũng bất bình.

SÓNG BIỂN
TRẦN BÍCH SAN
Đêm thu nơi phủ đường
Nằm lặng nghe sóng vỗ
Nước quỉ còn điên cuồng
Sóng trong lòng phẫn nộ.

LES VAGUES DE LA MER
TRAN BICH SAN
Toute la nuit d’automne dans mon cabinet
J’écoute continûment pester les mascarets
Ce pays-diable se conduit insolemment
Même les houles se mettent à s’indigner.

МОРСКИЕ ВОЛНЫ
ЧАН БИК ШАН
Целую ночью в моём кабинете
Слушаю непрерыно волны морские
Эта страна-чёрт дерзко поведётся
Даже зыби и возмушятся

NGUYỄN CHÂN 10.07.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

海 濤
陳 碧 珊
黃 堂 秋 夜 寂
臥 聽 海 濤 鳴。
鬼 國 猶 為 硬
波 心 自 不 平。

HẢI ĐÀO
Trần Bích San (1840-1877)
Hoàng đường thu dạ tịch
Ngoạ thính hải đào minh.
Quỷ quốc do vi ngạnh
Ba tâm tự bất bình.

Dịch nghĩa:
SÓNG BIỂN
Nơi phủ đường đêm thu lặng lẽ
Nằm nghe sóng biển réo.
Nước quỷ còn ngang ngược
Lòng sóng cũng bất bình.

SÓNG BIỂN
TRẦN BÍCH SAN
Đêm thu nơi phủ đường
Nằm lặng nghe sóng vỗ
Nước quỉ còn điên cuồng
Sóng trong lòng phẫn nộ.

LES VAGUES DE LA MER
TRAN BICH SAN
Toute la nuit d’automne dans mon cabinet
J’écoute continûment pester les mascarets
Ce pays-diable se conduit insolemment
Même les houles se mettent à s’indigner.

МОРСКИЕ ВОЛНЫ
ЧАН БИК ШАН
Целую ночью в моём кабинете
Слушаю непрерыно волны морские
Эта страна-чёрт дерзко поведётся
Даже зыби и возмушятся

NGUYỄN CHÂN 10.07.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

賦 跳 石
阮 文 交
海 濤 撼 山 石
山 石 跳 濤 間。
海 濤 非 不 猛
終 是 石 心 頑。

PHÚ KHIÊU THẠCH
Nguyễn Văn Giao (1811-1863)
Hải đào hám sơn thạch
Sơn thạch khiêu đào gian.
Hải đào phi bất mãnh
Chung thị thạch tâm ngoan.

Dịch nghĩa:
VỊNH ĐÁ NHẢY
Sóng biển vỗ lay đá núi
Đá núi nhảy ở trong sóng.
Sóng biển không phải không dữ dội
Chính là ý chí đá cứng cỏi.

ĐÁ NHẢY
NGUYỄN VĂN GIAO
Sóng biển lay đá núi
Trong sóng đá múa may
Sóng dữ đá không chuyển
Đá thật bền gan thay!

SAUTENT LES ROCHERS
NGUYEN VAN GIAO
Les mascarets déferlent sur les falaises
Les rochers semblent danser dans les mascarets
Les mascarets ne sont pas affaiblis
Ce sont les rochers qui persistent ici.

ПРЫГАЮТ СКАЛЫ
НГУЕН ВАН ЗАО
Бушуют морские волны на прибрежные скалы
Скалы как бы скакали в волнах
Волны не являются не сильны
А силно упорствуют утёсы

NGUYỄN CHÂN dịch 11.07.22014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MƯA THÁNG 7

Có thật là nước mắt
Rơi rơi vì thương nhau
Có thật vì xa cách
Mà sùi sụt buồn đau
Tội nghiệp đàn ô thước
Dầm mưa lạnh bắc cầu!PLUIE  DE  JUILLETEst-ce vrai que les larmes tombent sans cesse

A cause des partages de tendresse?

Est-ce vrai qu’à cause de la séparation,

,Que les âmes sont en peine?

Pitié à la kyrielle de corbeaux,

Trempés sous la pluie froide,

Formant un pont heureux!

                                   Poème  MƯA THÁNG BẨY

                                                   De  TÂMTAM

                                      Tr PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Xin đổi  un pont heureux   bằng    un pont pluvieux,malheureux  Cầu ô thước cho NL  &CN
đâu có đem lại hạnh phúc cho hai người!  Không thể dịch là pont heureux được Xin cám ơn
nhà thơ Trần Trạch  đã góp ý cho tôi sửa lại  TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối