Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

題 伯 牙 鼓 琴 圖
                            阮 豸
                    鐘 期 不 作 鑄 金 難
                    獨 抱 瑤 琴 對 月 彈
                    靜 夜 碧 霄 涼 似 水
                    一 聲 鶴 唳 九 皋 寒

                   ĐỀ BÁ NHA CỔ CẦM ĐỒ
                     NGUYỄN TRÃI
            Chung kì bất tac chú kim nan
            Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn
            Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thuỷ
            Nhất thanh hạc lệ cửu cao hàn
                      
   Dịch nghĩa ;

              VỊNH TRANH “BÁ NHA GẢY ĐÀN”
                     NGUYỄN TRÁI
     Khó đúc tượng vàng để tạo lại một Chung Kì
     Một mình ôm đàn ngọc đánh dưới trăng
     Đêm nay bầu trời trong xanh tươi mát như nước
     Một tiếng hạc kêu lạnh lẽo nơi cảnh chín chằm.

               ĐỀ TRANH “BÁ NHA GẢY ĐÀN”
                     NGUYỄN TRÃI
             Chung Kì, khó đúc tượng vàng
          Lựa cung, lẻ bạn ôm đàn dưới trăng
             Nước, trời đêm lặng, mát trong
          Hạc kêu một tiếng giá băng chín chằm

            Tượng vàng đổi lại Chug Kì, khó
            Lẻ bạn ôm đàn gảy dưới trăng
            Đêm lặng, trời xanh trong tựa nước
            Hạc kêu một tiếng lạnh muôn chằm.

                     SUR LE TABLEAU
             “BA NHA JOUANT DE LA MUSIQUE”
                       NGUYEN TRAI
     Même un buste en or ne peut remplacer Chung Ki
     Solitaire, il joue du luth sous la Reine de nuit.
     Nuit calme. L’azur frais reflète l’eau toute entière
     Un cri de flamant neuf marécages réfrigère.

             О КАРТИНЕ «БА НЯ ИГРАЕТ МУЗЫКУ»
                       НГУЕН ЧАЙ
          Золотым бюстом не заменяется Тюнг Ки
          Одиночно под луной друг играет на лютни
          Тихая ночь, прохладны воздух и вода
          Кричит журавль, девять болот охлаждаются
     
           NGUYỄN CHÂN 26.10.2008 (ВП 24.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

暮 春 即 事
                       阮 豸
               閒 中 盡 日 閉 書 齋
               門 外 全 無 俗 客 來
               杜 宇 聲 中 春 向 老
               一 庭 疏 雨 楝 花 開

                 MỘ XUÂN TỨC SỰ
                 NGUYỄN TRÃI
       Nhàn xuân tận nhật bế thư trai
       Môn ngoại toàn vô tục khách lai
       Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
       Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai.
                   
  Dịch nghĩa :
               CẢNH XUÂN TÀN
                NGUYỄN TRÃI
    Nhàn rỗi suốt ngày đóng cửa phòng sách
    Ngoài cửa không có khách tục nào đến
    Trong tiếng cuốc kêu ý chừng xuân đã gần hết
    Đầy sân hoa soan nở dưới mưa phùn.

                 CẢNH XUÂN TÀN
                  NGUYỄN TRÃI
        Xuân nhàn khép cửa phòng văn,
    Suốt ngày khách tục không thăm viếng nhà.
        Cuốc kêu, xuân đã về già,
    Mưa phùn, xoan nở đầy hoa trước thềm.

      Xuân nhàn đóng chặt cửa phòng văn,
      Khách tục không ai đến viếng thăm.
      Trong tiếng cuốc kêu, xuân đã vãn.
      Mưa phùn, xoan nở rộ đầy sân.

              LA CHUTE DU PRINTEMPS
                   NGUYEN TRAI
      Dans l'oisiveté je ferme mon cabinet.
      Toute la journée personne ne vient me visiter.
      Crie la poule d 'eau-les jours du printemps finissent.
      Dans la cour, sous la bruine, les lilas fleurissent.

                    УПАДОЧНАЯ ВЕСНА
                       НГУЕН ЧАЙ
           В безделье закрываю свой кабинет
           Никакой посетитель не подходит к дверью
           Кричат дергачи, весна приближает к концу
           На дворе мелкий дождь, расцветают мелии.

             NGUYỄN CHÂN 07.09.2008 (ВП 23.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

村 舍 秋 砧
                      阮 豸
              滿 江 何 處 響 東 丁
              夜 月 偏 驚 久 客 情
              一 種 蕭 關 征 婦 怨
              總 將 離 恨 入 秋 聲

               THÔN XÁ THU CHÂM
                NGUYỄN TRÃI
       Mãn giang hà xứ hưởng đông đinh
       Dạ nguyệt thiên kinh cửu khách tình
       Nhất chủng Tiêu quan chinh phụ oán
       Tổng tương li hận nhập thu thanh.

               Dịch nghĩa:

          MÙA THU Ở QUÁN TRỌ TRONG THÔN
             NGHE TIẾNG CHÀY ĐẬP VẢI
                   NGUYỄN TRÃI
Từ đâu tiếng đập vải thình thịch vang khắp trên sông
Làm kinh động lòng khách trú suốt đêm qua
Như nỗi oán hận của người vợ
có chồng đang ở ngoài quan ải
Cả một nỗi hận chia li như thấm vào tiếng thu.


          
             MÙA THU Ở QUÁN TRỌ TRONG THÔN
                NGHE TIẾNG CHÀY ĐẬP VẢI
                     NGUYỄN TRÃI
             Thậm  thình đập vải trên sông
        Trăng khuya, đất lạ khách lòng xốn xang
             Như lời gửi tới Tiêu Quan
        Của người chinh phụ oán hờn biệt li.

           Thậm thình đập vải rộn trên sông
           Trăng sáng, tha hương khách chạnh lòng
           Như tiếng oán hờn chinh phụ gửi  
           Tiêu Quan li hận ở bên trong.

             LES ÉCHOS DE BATTAGE DES TISSUS
                       EN AUTOMNE
                       NGUYEN TRAI
         D'où les échos de battage des tissus
         Sur cette rivière se sont répandus?
         Au clair de lune le voyageur s'attendrit
         De la voix d'automne qui retentit
         Telle la haine que la femme solitaire
         Du guerrier envoie à la frontỉère.

                    НОЧЛЕГ У ХУТОРА
                НА БЕРЕГУ РЕКИ ОСЕНЬЮ
                      НГУЕН ЧАЙ
        Звучащее на реке эхо молотьбы ткани
        Под луной растрогают путешественника
        Как злоба за разлуку осенние звуки
        Что посылает на границу жена бойца.

       NGUYỄN CHÂN 23.09.2008(ВП 22.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

靖 安 晚 立
                     阮 豸
            淡 煙 疏 雨 晚 模 糊
            水 色 天 光 半 有 無
            萬 古 乾 坤 清 景 致
            海 山 為 我 出 新 圖

             TĨNH AN VÃN LẬP
              NGUYỄN TRÃI
        Đạm yên sơ vũ vãn mô hồ
        Thủy sắc thiên quang bán hữu vô
        Vạn cổ càn khôn thanh cảnh trí
        Hải sơn vị ngã xuất tân đồ.

              Dịch nghĩa :

    CHIỀU ĐỨNG TRÔNG Ở CHÂU TĨNH AN
            NGUYỄN TRÃI
Khói thoảng, mưa bay cảnh chiều mơ hồ
Sắc nước, ánh trời nửa như có, nửa như không
Muôn thuở cảnh trí đất trời thanh tú
Biển và núi đã vì ta mà vẽ nên một bức tranh mới.

            NGẮM CHIỀU TÀN Ở CHÂU TĨNH AN
                     NGUYỄN TRÃI
            Mưa bay, khói nhạt, chiều mờ
        Ánh trời, sắc nước mơ hồ, hư không
            Muôn xưa trời đất cảnh lồng
        Vì ta tranh mới núi sông tươi màu.

        Chiều tàn, khói nhạt quyện mưa bay
        Khi tỏ, khi mờ bóng nước mây
        Trời đất muôn xưa phong cảnh nhã
        Vì ta non nước tặng tranh này.

           PAYSAGE DU SOIR À TINH AN
                  NGUYEN TRAI
La bruine et la fumée rendent le soir voilé
S'avère à éclipses la clarté du ciel et de l'eau
L'Univers est d'une éternelle sérénité
Devant mes yeux il présente un nouveau tableau

          НА ОКРУГЕ ТИНЬ АН В ЗАКАТЕ
                   НГУЕН ЧАЙ
Тусклый дым, мелкий дождь, расплывчатыый вечер
Воды и небо то явятся, то скроятся
Во все времена прекрасные горы и море
Вырисовывают новую картину мне.

NGUYỄN CHÂN 18.09.2008 (ВП21.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

晚 立
                  阮 豸
         長 天 漠 漠 水 悠 悠
         黃 落 山 河 屬 暮 秋
         羨 殺 花 邊 雙 白 鳥
         人 間 累 不 到 滄 洲

               VÃN LẬP
           NGUYỄN TRÃI
  Trường thiên mạc mạc thủy du du
  Hoàng lạc sơn hà thuộc mộ thu
  Tiện sát hoa biên song bạch điểu
  Nhân gian lụy bất đáo thương chu (châu)

                  Dịch nghĩa :

             ĐỨNG TRƯỚC CẢNH CHIÊU
                  NGUYỄN TRÃI
     Trời rộng bát ngát, nước mênh mông
     Lá vàng rụng, non nước đã vào thu
     Thèm được như đôi chim trắng bên hoa
     Lụy đời không đến được nơi cồn bãi này


             ĐỨNG TRƯỚC CẢNH CHIỀU
                  NGUYỄN TRÃI
         Nước trời bát ngát mênh mang
    Cuối thu lá rụng nhuốm vàng non sông.
         Như chim hoa rỡn hằng mong
    Lụy trần gian chẳng đến cùng bãi xa.

        Trời xa bát ngát, nước mênh mang
        Non nước cuối thu nhuộm lá vàng.
        Thèm tựa bên hoa chim trắng rỡn
        Bãi xa chẳng đến lụy trần gian.

           DEVANT LE PAYSAGE DU SOIR
                  NGUYEN TRAI
Les eaux et les cieux se confondent dans l'espace immense
Les feuilles jaunes tombent, l'automne est en décadence
On convoite d'être comme ces oiseaux près des fleurs
À ce lais verdoyant n'accéderont pas les malheurs.

                   ПЕРЕД ЗАКАТОМ
                     НГУЕН ЧАЙ
         Необъятное небо, безбрежные воды
         Везгде рассыпаются жёлтые листья
         Осень к концу уже приближается
         Были б как пара птиц близ цетов на наносе
         Где не приступит никакое несчастье.

        NGUYỄN CHÂN 15.09.2008 (ВП21.005.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

題 雲 窩
                           阮豸
                  半 簾 花 影 滿 床 書
                  庭 外 蕭 蕭 水 竹 居
                  盡 日 雲 窩 無 箇 事
                  黑 甜 一 枕 半 窗 虛

                       ĐỀ VÂN OA
                    NGUYỄN TRÃI
         Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư
         Đình ngoại tiêu tiêu thuỷ trúc cư
         Tận nhật vân oa vô cá sự
         Hắc điềm nhất chẩm bán song hư

                     ĐỀ AM MÂY
                    NGUYỄN TRÃI
     Bóng hoa in trên nửa bức rèm, kệ đầy sách.
     Ngoài sân rì rào những cây thuỷ trúc.
     Suốt ngày ở am mây chẳng làm gì cả.
     Một chiếc gối, ngủ say bên song cửa khép hờ.

                     ĐỀ AM MÂY
                    NGUYỄN TRÃI
         Bóng hoa rèm hắt, sách trên ngăn
       Lao xao thuỷ trúc ngoài sân gió lùa.
         Am mây sớm tối nhàn cư
       Khép hờ cửa sổ say sưa giấc nồng.

         Rèm hắt bóng hoa, giá sách đầy
         Lao xao sân trúc, gió hây hây.
         Suốt ngày rỗi việc trong am vắng
         Cửa sổ khép hờ, giấc ngủ say.

                  ASILE EN MONTAGNE
                     NGUYEN TRAI
   L’ombre des fleurs se reflète sur les rideaux.
   Des livres empilent toutes les étagères.
   Dans la cour les bambous murmurent au vent léger.
   Ici toute la journée il n’y a rien à faire.
   Sous la fenêtre entr’ouverte on dort à poings fermés.

                   В ГОРНОМ ПРИЮТЕ
                      НГУЕН ЧАЙ
        Сени цетов отражаются на занавесах
        Книги аккуратно лежат на этажерках
        Шелестят водные бамбуки на дворе
        Здесь целый день господствует безделье  
        С прикрывающим окном крепко просплю.

       NGUYỄN CHÂN 14.10.2008 (ВП 24.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

題 南 花 禪 房
                       阮豸
              半 生 丘 壑 便 幽 棲
              禪 榻 分 明 聽 鳥 啼
              萬 里 南 來 山 水 遠
              一 生 能 幾 過 漕 溪

           ĐỀ NAM HOA THIỀN PHÒNG
               NGUYỄN TRÃI
       Bán sinh khâu hác tiện u thê
       Thiền tháp phân minh thính điểu đề
       Vạn lí nam lai sơn thuỷ viễn
       Nhất sinh năng kỉ quá Tào Khê

        ĐỀ NƠI Ở CỦA SƯ CHÙA NAM HOA
                NGUYỄN TRÃI
Nửa đời người tiện sống ẩn nơi gò đất, hốc núi.
Trên giường sư nghe rõ tiếng chim kêu.
Về phía nam non nước xa nghìn dặm.
Một đời người liệu mấy lần được đến Tào Khê?

        ĐỀ NƠI Ở CỦA SƯ CHÙA NAM HOA
                 NGUYỄN TRÃI
         Ẩn mình trong núi nửa đời,
  Trên giường vọng lại bên tai chìm rừng.
      Phương nam non nước nghìn trùng
  Suốt đời mấy độ đến cùng Tào Khê?

         Nửa đời ở ẩn luôn trong núi,
         Chim hót, giường thiền vẫn lắng nghe.
         Non nước miền nam xa vạn dặm
         Suốt đời mấy lượt đến Tào Khê ?

              LE LOGIS DU BONZE À NAM HOA
                       NGUYEN TRAI
  On vit dans les monts jusqu’à l’âge de cinquante
  Au lit du bonze on entend les oiseaux chanter.
  Les cieux et les eaux du sud sont à mil distances,
  Toute la vie combien de fois voit-on Tao Khê ?
  --------------------
  (*) Tào Khê : Một thắng cảnh ở Trung Quốc
  Un site enchanteur de la Chine antique.


         О ПРИЮТЕ БОНЗЫ ПАГОДЫ НАМ ХОА
                  НГУЕН ЧАЙ
        Половина жизни он живёт в горе
        Всё слышает песни птиц лёжа на кровате
        В такую даль южные горы и воды
        Всю жизнь сколько раз может он видеть Тао Хе?(*)
     ---------------------------------
     (*) Тао Хе-Чарующий ландшафт на юге страны.

         NGUYỄN CHÂN 10.10.2008 (ВП24.05.2012)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24Xin góp với các bạn dịch thơ ở Chủ đề Dịch thơ , bài  The moon ís high….

Bài thơ dịch của tôi ra tiếng Pháp .cho vui!

La lune est en haut

Le ciel est si bleu

Moi, je suis ici

Mais..ou êtes-vous?

                             Tr. Trịnh Phúc Nguyên

Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

NỬA ĐÊM
                   TÂM TÂM  
      Giật mình trong giấc chiêm bao
  Quờ tay hoảng hốt choàng vào...trống không
      Tỉnh rồi, nước mắt lưng tròng
  Nhớ ra mình vẫn mênh mông một mình.

        18/8/2005 (Mưa ngâu 13/7)

                  半 夜
                    心 心
            嚇 了 一 跳 離 夢 境
            惊 惶 揮 手 寂 虛 間
            醒 來 雙 眼 凝 珠 淚
            忽 覺 身 仍 獨 隻 寒

                   BÁN DẠ
                 TÂM TÂM
    Hách liễu nhất khiêu li mộng cảnh
    Kinh hoàng huy thủ tịch hư gian
    Tỉnh lai song nhãn ngưng châu lệ
    Hốt giác thân nhưng độc chích hàn.


                    MINUIT
        Du délire onérique sursautée
        Je remue les bras, l'espace est... tout creux.
        S’éveillée, les larmes montent aux yeux,
        Me rappellant que je reste esseulée.

                    ПОЛНОЧЬЮ
                    ТАМ ТАМ
            От бреда я привскочила
            Шевелила руки-среда пуста
            Проснулась, слёзы на глаза
            Осталась уединной-Bспомнила!

            NGUYỄN CHÂN dịch 13.06.2012

        TMCS dịch ra bạch thoại và Anh thi
                  
                       半 夜
                          心 心
                     不 覺 驚 醒 夢
                     兩 手 包 虛 空
                     雙 眼 含 滿 淚
                     孤 身 茫 茫 中
                         BÁN DẠ
             Bất giác kinh tỉnh mộng
             Lưỡng thủ bao hư không
             Song nhãn hàm mãn lệ
             Cô thân mang mang trung.

                     MIDNIGHT
    Midnight in a dream, waking up suddenly
    In a panic, I embrace the empty space.
    Realizing that tears are running on my face
    I remember : I am alone in the immensity...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

GIÓ LẠNH
                  TÂM TÂM
        Mới chớm heo may ngoài cửa sổ
        Đã nghe xào xạc lá bờ tre
        Cánh cò thảng thốt bay về tổ
        Lòng bỗng tái tê-gió lạnh về.

                   冷 風
                     心 心
              初 起 塑 風 窗 外 間
              忽 聞 颯 颯 竹 籬 笆
              惊 惶 群 鷺 歸 窩 急
              乍 感 心 酸 可 奈 何

                  LÃNH PHONG
                  TÂM TÂM
      Sơ khởi sóc phong song ngoại gián
      Hốt văn táp táp trúc li ba
      Kinh hoàng quần lộ qui oa cấp
      Sạ cảm tâm toan khả nại hà!

                LE VENT FROID
                   TAM TAM
L’aquilon soufle sur la baie au début de l'automne
On a entendu les feuilles de bambou qui frissonnent
Les cigognes apeurées gagnent rapidement leur nid
Sous ce vent froid on se sent le coeur brusquement transi.

           NGUYỄN CHÂN dịch 06.05.2012

                  ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
                     ТАМ ТАМ
       Едва наступил зимний холод на окна
       Так шумят бамбуковые изгороды
       Аисты испуганно летят в гнёзда
       Душа окаменела от этой сцены

            NGUYỄN CHÂN (В П)10.07.2012

     TMCS dịch theo bạch thoại và Anh thi:
                      
                    冷 風
                      心 心
                 窗 外 早 冷 風
                 竹 壘 來 疊 音
                 孤 鷺 歸 巢 急
                 忽 感 愁 滿 心

                  LÃNH PHONG
                  TÂM TÂM
        Song ngoại- tảo lãnh phong
        Trúc lũy - lai diệp âm
        Cô lộ quy sào cấp,
        Hốt cảm sầu mãn tâm

                 THE COLD BREEZE
                     TAM TAM
Outside, in the autumn breeze‘s first coming
The bamboo leaves are whispering.
A stork is trying to fly back to its nest.
Suddenly, my heart is numb with a cold feeling.

                  09.07.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối