Tên bài thơ: Ba quả tim đàn ông
Tác giả: Dương Thuấn (Việt Nam)
Gửi bởi Y Na
Ngày gửi: 10/03/2020 10:17
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: không có nguồnĐàn ông có ba quả tim
Một quả cất để ở nhà
Một quả mang trong lồng ngực
Một quả đem dấu ở vườn hoa.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại