Mở "topic" này mình không có ý định khoe khoang mà chỉ chia sẻ những gì mình may mắn có được. Rất mong sự lượng thứ của mọi người.

Tuyển tập Khương Hữu Dụng

http://i1299.photobucket.com/albums/ag73/phamhonghabrucelee/IMG_0476_zps2bbe727e.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)