Tên bài thơ: Bài số 17
Tác giả: Niê A Dũng (Việt Nam)
Nhóm bài: Những đoạn vần
Gửi bởi Thị Minh
Ngày gửi: 16/12/2023 11:10
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: không rõ nguồnThiêu thân ơi hỡi thiêu thân
Đâu ra chân lý dưới gầm thế gian


Chú thích:
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

(Bài viết được gửi tự động)