Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/ngoclan2_zps54371bd7.jpg

Hoa NọcLan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/xuongrong_zps0c608d10.jpg

Hoa Xương Rồng giây gai leo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/bongbong_zpsdd6ead35.jpg

"Bòng bòng đổ lọc ra hoa"
Giờ đây trái chín chan hoà niềm vui
14/7
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Senquynh_zps5198ebf6.jpg

      Hoa sen trước nhà thờ NGuyễn Quỳnh(Trạng Quỳnh)
(Khu DTQG-rất gần nhà PNam -ới một tiếng là PN ra đón ngay)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/bo_zps4d4e1083.jpg

    "Trái PƠ mơn mởm chín trên cây..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Xin lỗi - Bấm sai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/HaiTie713_zpsc17c8027.jpg

Chuẩn bị tắm biển Hải Tiến Hoằng Hoá Thanh Hoá nào...

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Haitien713_zpsb65597ba.jpg

 Một bãi biể đẹp ỏ Hải Tiến Thanh Hoá (chỉ đúng sau Sầm Sơn thôi nhé)
Gần nhà PNam lắm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/dicau_zps8ae9acdf.jpg

  "Ao thu lạnh lẽo nước trog veo..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/LAOquan_zps649c3435.jpg

Tượng đài "Lão quân Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thanh Hoá" bắn rơi máy bay giặc Mỹ.

PhotoPNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Lamson_zps20ec59f9.jpg   
 Ngày 25/8/13 (một tổ) Chi Hội Thơ Đường Hoằng Hoá Thanh Hoá thăm khu Lam kinh Thanh Hoá - PNam 0/có trong hình - vì bấm máy)

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/MO_zps0460e0b8.jpg

Dâng hươnh mộ LE LOI

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/OICUOI_zpsd4d2e020.jpg

Trước lăng LE LOI có một cây "ổi cười"- nó đang cười chào khách...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối