Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Bấm nhầm -Xin lỗi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/hoitho_zpscf413190.jpg

CHI HỘI thơ đường Hoằng Hoá Thanh Hoá
Khai mạc hội thơ Nguyên Tiêu-3013

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/thatho_zpsa3d3b9d1.jpg

Thả thơ

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/PNkhmactho_zps9c7d296e.jpg
PNam Khai mạc Hội thơ NGTieu

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/cokhanbinhftho_zps85f3e4cf.jpg

Bình thơ

Xuân về Quý Tỵ đón Nguyên Tiêu
Lấp lánh đường thi đoá trỗ nhiều
Thắm thiết duyên thơ khoe sắc thắm
Say tình bằng hữu đượm thân yêu.
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Dauvan_zpse8975349.jpg

Đậu ván vườn nhà đẹp quá ta
Kính mời thi hữu đến nhâm nha
Vài li rượu đế xin nâng cụng
Xướng hoạ đường thi lại cười khà

Đậu ván nhà PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Hoqxoagravei_zps9c3dbd10.jpg

Hoa Xoài.
(báo hiệu được mùa Xoài nhà PN)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/TrangQ_zps8a3f2910.jpg

Lễ hội Trạng Quỳnh(Nguyễn Quỳnh Hoằng lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá)

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/LeexhTQuynh_zpsec707f77.jpg

Một cảnh trong ngày lễ(Trạng Quỳnh)
PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Mai_zpsd6bfe0bf.jpg

Hoa mai Nhật-Bản
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/trong_zpsc551725e.jpg

Nổi trống ngày hội

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/mua_zpsf5aefa47.jpg

Văn nghệ chào mừng

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/KQHoa_zps4916bc41.jpg

Ông KIM QUỐC HOA - CT hội thơ đường VN dọc lời khai mạc

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Namhoi_zps8244757e.jpg

Một cảnh trong hội trường(đoàn Hoằng Hoá - PNam cavat đỏ)


http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/tiec2_zps18fff7a2.jpg

Tiêc mặn

Poto: PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Hocircitruong_zps8833654d.jpg

Hội trường giao lưu THƠ(tại quê PNam)

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/THO_zpse0ff4c1b.jpg

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/catru_zps0908bfa0.jpg

Hát ca trù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/lan1_zpsd35c3705.jpg

Bạch lan hưong(có mùi thơm mát )

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/Duoisoc_zps4bfe5029.jpg

Hoa đuôi sóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/DAU_zpsa0c23ee9.jpg

Dâu chín - Hái quả ngâm đường sẽ có SIRO dâu dùng trong mùa hè rất tốt.

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/BuomHoa_zps704941f0.jpg

Bướm và Hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối