Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cấu đố của DOHADO47:
Mình có 4 câu thơ này, mà bí ở câu thứ 3, mời các bạn điền thêm:

"Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta ...
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta phiêu linh không còn vội vã
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh.

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Huynh Dao

Mình sẽ thêm vào nhưng mình không bắt đầu bằng từ "ta"

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Người đã ngã mặc dù lòng không ngã
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh

Nếu bạn bắt buộc phải bắt đầu bằng từ "ta" thì câu này thử xem
Ta vẫn nghĩ mặc dù người đã ngã
hoặc
Ta vẫn tin mặc dù người đã ngã
hoặc
Ta hy vọng mặc dù người đã ngã
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Nice Moon

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta nằm xuống, gác mọi điều buồn bã
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh


hoặc
Ta nằm xuống, gác cuộc đời rộn rã
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Broken Heart

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta nay buồn... hỏng bởi ai mới lạ
Bởi một thời
          mang nặng
                   kiếp ba sinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Giang

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta lặng yên nhìn hoàng hôn xuống
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinhhoặc:
Ta lặng yên nhìn bóng chiều tà
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Mưa Tháng Giêng

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta lại nhớ em thu tàn hối hả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinhhoặc:
Ta nào quên được mùi thơm lúa mạ
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Hà Sĩ Phu

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta đã nhớ những ngày xưa rất lạ
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Thế Giới Bị Đánh Mất

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta _ kiếp người đã ra bã
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của Love T

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta bỗng thấy mình như khác lạ
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối