Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Lời đáp của DOHADO47

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta - con bù nhìn đìu hiu tơi tả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta là ta chẵng cần đi đâu nữa
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta mang cát ta về để trả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta vẫn thấy rằng mình hỉ hả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta chẳng thấy tiếc gì hết cả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta kệ đời trên kia mặc cả
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh[/quote]
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta đành chịu một cõi này băng giá
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh[/quote][/quote]
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta chẳng màng ở trần đời danh giá
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh[/quote][/quote][/quote]
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Ta dừng đây và không thèm đi nữa
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh[/quote
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Mai ta về đồng ruộng ngủ yên
Một cõi hoang vu phủ trùm thôn dã
Đôi chân ta không còn vội vã
Bởi một thời mang nặng kiếp ba sinh[/quote]
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối