Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: fankien
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 05/01/2009 11:11
Số lần thông tin được xem: 884
Số bài đã gửi: 23

Những bài thơ mới của fankien

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Nơi ta lớn (Phan Kiền) 01/08/2011 01:01
 2. Về nhớ (Phan Kiền) 01/08/2011 00:54
 3. Với tháng năm (Phan Kiền) 01/08/2011 00:52
 4. Sông Hồng (Phan Kiền) 01/08/2011 00:46
 5. Lặng yên nghe phố (Phan Kiền) 01/08/2011 00:43
 6. Nắng về (Phan Kiền) 15/04/2011 20:57
 7. Hẹn với Thanh Chương (Phan Kiền) 05/07/2010 07:24
 8. Này tháng sáu (Phan Kiền) 30/06/2010 22:22
 9. Tháng tư (Phan Kiền) 08/04/2010 22:17
 10. Đối diện với sông Lam (Phan Kiền) 28/01/2010 23:00
 11. Viết ở phòng thi (Phan Kiền) 23/01/2010 03:01
 12. Ngỡ (Phan Kiền) 23/01/2010 02:52
 13. Tự khúc (Phan Kiền) 25/11/2009 10:46
 14. Ký ức mùa (Phan Kiền) 24/11/2009 00:21
 15. Không đề thứ n (Phan Kiền) 26/10/2009 10:33
 16. Tháng bảy (Phan Kiền) 25/08/2009 11:02
 17. Không đặt nổi đề (Phan Kiền) 16/05/2009 06:03
 18. Cho tuổi (Phan Kiền) 06/03/2009 04:36
 19. Thơ cho ngày chớm gió (Phan Kiền) 05/01/2009 11:52
 20. Sóng và gió (Phan Kiền) 05/01/2009 11:25