Giao thừa, mồng một,... tặng phong bao
Mừng tuổi cháu con, chúc dạt dào
Tài lộc, nghĩa tình,... cao tựa núi
Công danh, sự nghiệp,... sáng hơn sao
Xuất hành: thuận nẻo, thành công lớn
Định việc: hợp thời, thắng lợi cao
Thêm tuổi, bội phần thêm vốn sống
Tiết xuân ấm áp, rộ hoa đào