Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2018 21:36, số lượt xem: 156

Chức quyền, vinh nhục, chắc đâu đây
Người trọng, kẻ chê, cũng cả bầy
Liêm chính, công tâm,... nghèo bổng lộc
Cậy quyền, ỉ thế,... sẵn tai bay
Lương tri, trách nhiệm, ra nghèo túng
Móc ngoặc, tham ô, mới đủ đầy
Chạy chức, mua quyền, sao chịu thiệt
Nhân tình hai mặt, lắm trò hay