Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2014 19:40, số lượt xem: 353

Nữa đêm thanh tịnh.
Ngồi đọc kinh thư,
Ngâm văn của khổng.
Cốt ở đức người.