Vắt qua vai kỷ niệm học trò
Chiều cầm về trên tay giọt nắng
Cuối tuần nhẹ một chút mưa mây

Ai tìm gì trong khung cửa ấy
Ánh phượng hồng hay ánh mắt thơ ngây
Có đôi lần ai nhìn ai xa lén
Để ai về, ai nhớ, ai vu vơ

Tôi lang thang nhặt nhạnh
Mảnh tình vội ngơ ngác mùa thi
Hè đi mau như cơn mưa chiều hạ
Hè lại về nhanh như nắng cuối đông.

5/2018